Profesionalno upravljanje sredstvima uz Intesa Invest

Profesionalno upravljanje sredstvima uz Intesa Invest


Banca Intesa je u saradnji sa svojom matičnom grupom Intesa Sanpaolo organizovala stručni skup pod nazivom Intesa Invest Masterclass povodom osnivanja društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest.

Događaj je okupio gotovo 100 klijenata banke, ugledne finansijske stručnjake i visoke predstavnike Intesa Sanpaolo i Banca Intesa, koji su na panel diskusiji razmatrali aktuelne globalne ekonomske teme i njihov uticaj na srpsko tržište, kao i trendove u industriji investicionih fondova.

Danijel Gros (Daniel Gros), renomirani ekonomski ekspert i direktor Centra za proučavanje evropskih politika (CEPS) u Briselu, izjavio je da ekonomija beleži rast, kako u svetu, tako i u Srbiji, dodajući da Srbija može da se pohvali dobrim rezultatima u poljoprivredi, građevinarstvu i turizmu. Osvrćući se na investicione fondove, Gros je rekao da stvari ne mogu da se dese brzo i preko noći, ali da se ulaganjem u investicione fondove bez velikog rizika može ostvariti veći prinos nego kroz štednju.

Intesa Invest Masterclass_panel diskusija_fotografija

Obraćajući se na panelu u ime Intesa Sanpaolo, Klaudio Malinverno (Claudio Malinverno), direktor Sektora za upravljanje imovinom privilegovanih klijenata u Diviziji internacionalnih banaka članica Intesa Sanpaolo, rekao je:

„Ulaskom na srpsko tržište upravljanja sredstvima i imovinom privilegovanih klijenata želimo da našim klijentima pružimo još veću podršku u izgradnji njihove finansijske budućnosti. U skladu sa našom poslovnom filozofijom, stavljamo Srbiji na raspolaganje dugogodišnju ekspertizu Grupe u kombinaciji sa izuzetnim poznavanjem lokalnog tržišta i usmerenošću na klijente, koji su uvek bili glavni prioriteti Banca Intesa“. Predstavljajući društvo za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest, Darko Popović, član Izvršnog odbora Banca Intesa i Nadzornog odbora Intesa Invest, rekao je da je osnivanjem ovog društva Banca Intesa građanima i privredi Srbije ponudila ne samo alternativne vidove investiranja, već i najbolju internacionalnu praksu upravljanja sredstvima i bogato iskustvo njene matične grupe Intesa Sanpaolo. „Da smo u pravom trenutku i na pravi način odgovorili na potrebe klijenata govori podatak da je imovina fondova kojima upravlja Intesa Invest za samo tri meseca dostigla nivo od gotovo 7 miliona evra“, izjavio je Darko Popović.

Društvo Intesa Invest trenutno upravlja investicionim fondovima Intesa Invest Comfort Euro i Intesa Invest Cash Dinar. Intesa Invest Comfort Euro je otvoreni investicioni fond, organizovan kao balansirani fond koji ulaže u imovinu denominovanu u evrima.

Namenjen je investitorima koji žele da deo svojih ulaganja usmere ka državnim obveznicama Srbije i država sa boljim kreditnim rejtingom, kao i da imaju određenu izloženost ka akcijama na prestižnim inostranim berzama. Intesa Invest Cash Dinar je otvoreni investicioni fond, organizovan kao fond očuvanja vrednosti imovine. Ovaj fond u najvećoj meri investira u novčane depozite banaka koje posluju na tržištu Srbije i državne hartije od vrednosti denominovane u dinarima, a prevashodno je namenjen investitorima koji žele da ostvare prinos u kratkom roku uz niski stepen volatilnosti.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar