DANAS SASLUŠAN POSLEDNJI SVEDOK: Završna reč za Nedića 11. jula, pa odluka o rehabilitaciji

DANAS SASLUŠAN POSLEDNJI SVEDOK: Završna reč za Nedića 11. jula, pa odluka o rehabilitaciji


Viši sud u Beogradu zakazao za 11. jul završnu reč u postupku rehabilitacije srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića. Danas je ispitivanjem poslednjeg svedoka okončano izvođenje dokaza.

Završnu reč daće punomoćnik predlagača rehabilitacije advokat Zoran Živanović, a nakon toga sud će zakazati ročište za objavljivanje svoje odluke.

Dokazni postupak okončan je saslušanjem istoričara Aleksandra Stojanovića, a nakon toga sud je odbio niz dokaznih predloga predlagača rehabilitacije i zakazao završnu reč.

Postupak za rehabilitaciju Nedića iniciran 2008. godine, ali je rasprava pred sudskim većem, kojoj prisustvuje i javnost počela u decembru 2015. godine.
Sud je tokom postupka saslušao desetak svedoka i istoričara.

Iako nije ispitano mnogo svedoka, postupak je u više navrata bio ukočen po par meseci zbog pribavljanja određene dokumentacije od službi bezbednosti i rasprave o njima, kao i zbog zahteva jevrejskih opština da se umešaju u postupak i osporavaju vraćanje građanskih prava Nediću.

Sud međutim pravo mešanja nije dozvolio, a tu odluku je potvrdio i Apelacioni sud, buduhći da je ovo “jednostranački postupak” koji se vodi po pravilima vanparničnog postupka i nema “druge strane”.

Nedićevi potomci zatražili su zahtevom za rehabilitaciju od suda da poništi Uredbu Vlade FNRJ kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava, odnosno da ga rehabilituje.

Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen. Postupak po zahtevu za rehabilitaciju izazvao je negodovanja u javnosti, budući da jedan deo građana smatra da je Nedić zločinac i da sud treba da odbije rehabilitaciju.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte Vaš komentar