PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA: Obrada kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora

PREDSEDNIK VRHOVNOG KASACIONOG SUDA: Obrada kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević kaže da bi nižestepeni sudovi trebalo da poštuju odluku ovog suda da naknada za obradu kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora o kreditu.

U pitanju je slučaj u kojem je VKS po zahtevu za reviziju ukinuo pravosnažnu presudu kojom je klijent bio obavezan da banci plati naknadu za obradu kredita i naložio da se ponovi postupak u skladu sa njegovim primedbama.

Imajući u vidu odredbe Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), šta ugovor o kreditu treba da sadrži, Milojević kaže da nije jasno na koji način i po kom osnovu su nižestepeni sudovi utvrdili da je naknada za obradu kredita deo ugovora.

Stav VKS izražen u ovoj pravnoj stvari je da obrada kredita ne bi trebalo da bude elemenat ugovora, naglasio je Milojević uz napomenu da bi svi nižestepeni sudovi trebalo da ga imaju u vidu prilikom donošenja svojih odluka, da se po njemu ravnaju i da ga poštuju.

Ova odluka, kako je istakao, nije pravno obavezujuća, niti predstavlja načelan stav VKS.

Međutim, ako sudovi budu odlučivali suprotno njoj i njihove odluke dođu pred VKS, one mogle bi da budu ukinute.

“Pustili smo ovo kao stav – kako bi sudovi trebalo da presuduju, ali sudije su slobodne u svom uverenju u svakom konkretnom predmetu, a ugovori mogu da se razlikuju”, napomenuo je predsednik VKS.

GUVERNERKA NBS JORGOVANKA TABAKOVIĆ: Banke imaju pravo da naplate troškove obrade kredita

PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA: Banke nemaju pravo na proviziju za obradu kredita

+ Trenutno nema komentara

Dodajte Vaš komentar