Formira se Komisija za istragu posledica bombardovanja

Formira se Komisija za istragu posledica bombardovanja


Skupština Srbije usvojila je predlog o formiranju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja 1999. po zdravlje građana Srbije i uticaj na životnu sredinu.

Za predlog predsednice parlamenta Maje Gojković glasalo je 156 poslanika, niko nije bio protiv niti uzdržan, dok jedan poslanik nije glasao.

Predsednik Komisije će biti poslanik SNS i predsednik Odbora za zdravlje Darko Laketić, a zadatak Komisije je da sagleda sve činjenice i okolnosti vezane za posledice NATO bombardovanja 1999. godine, kao i uticaj na životnu sredinu, sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijomom.

Na prvoj konstitutivnoj sednici, Komisija je dužna da utvrdi metodologiju rada.

Predsednik Narodne skupštine na predlog Komisije može da angažuje naučne ili stručne institucije, kao i naučnike i stručnjake radi pomoći u radu Komisije.

Komisija ima obavezu da informiše Narodnu skupštinu periodično na šest meseci o svojim aktivnostima i dužna je do prvi preliminarni izveštaj sa predlogom mera podnese parlamentu do kraja 2020. godine.

Za sprovođenje ove odluke obezbeđena su sredstva u budžetu Srbije.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte Vaš komentar