AIK BANKA: Vreme je za sigurnu štednju

AIK BANKA: Vreme je za sigurnu štednju


Pitanje koje građani sebi često postavljaju jeste gde je najpametnije uložiti novac koji su ušedeli. Najsigurniji način je svakako oročena štednja, a ono što većina ekonomskih
stručnjaka savetuje kao najbolji način na koji građani mogu da procene ponudu i odaberu
banku kojoj će poveriti svoj novac, jeste pažljivo razmatranje uslova ponude uz
informacije o banci. AIK Banka je među građanima prepoznata kao idealan izbor za
štednju, o čemu razgovaramo sa Slađanom Milaković, direktorkom filijale Beograd.
Kakvu ponudu je AIK Banka spremila svojim štedišama povodom Nedelje štednje?
– Niz godina AIK Banka je među vodećim bankama u Srbiji kada je reč o ponudi štednih
proizvoda građanima. Kao i prethodnih godina, i ove godine smo našu paletu proizvoda
obogatili ponudom – FLEKSIBILNA OROČENA ŠTEDNJA u evrima, koja omogućava štedišama
da oroče sredstva na 12, 25 i 36 meseci po atraktivnim nominalnim kamatnim stopama uz
mogućnost da u svakom trenutku, ako im novac zatreba, mogu da razoroče sredstva i da za
izdržani period štednje dobiju odgovarajuću kamatnu stopu.
To je jedan od četiri proizvoda koja AIK Banka sada ima u svojoj ponudi koja se tiče
oročene štednje građana. Svojim štedišama smo ponudili najbolji miks štednih proizvoda
koji u svakom smislu prati njihove potrebe u pogledu ročnosti uloga, uloženih iznosa,
zahtevane kamatne stope, raspoloživosti, i preferiranih kanala distribucije na kojima je
moguće vršiti isplate i uplate po osnovu štednje.
Na koji način AIK Banka podstiče štednju?
Nastojimo da sagledamo sve zahteve i potrebe naših klijenata, kako bismo na taj način
unapredili ponudu savremenih štednih proizvoda i usluga, nudeći pritom i brojne inovacije
okrenute digitalnom bankarstvu i savremenim kanalima distribucije. To je ono što AIK
Banku već dugi niz godina čini jednom od najuspešnijih banaka u Srbiji, kojoj je veliki broj
građana poverio svoju štednju.
Koji je osnovni kriterijum kojim se građani vode prilikom odabira banke kojoj će
poveriti svoju štednju?
Građani od banke, pre svega, traže sigurnost, poverenje, uslugu i proizvod koji odgovara
njihovim potrebama. Da bi se pridobilo poverenje građana, banka mora da bude finansijski
stabilna i pouzdana, da ima visok nivo kapitala i odgovarajući spektar proizvoda i usluga.
Klijent je uvek u centru našeg poslovanja, a razvijena usluga elektronskog i mobilnog
bankarstva obezbeđuje našim klijentima 24/7 pristup Banci i odgovor na njihove potrebe.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar