Vlada donela odluku o povezivanju radnog staža

Vlada donela odluku o povezivanju radnog staža


Vlada Srbije je donela je odluku o povezivanju radnog staža za zaposlene koji su ostvarili uslov za penziju i po tom osnovu raskinuli radni odnos u preduzećima u postupku privatizacije i preduzećima gde su zaposlene osobe sa invaliditetom, saopštilo je danas Ministarstvo privrede.
Kako je saopšteno, staž će biti povezan i za zaposlene koji će do kraja 2016. godine da ispune jedan od uslova za penziju, a kojima poslodavac nije uplatio doprinose, pod uslovom da nisu tužili preduzeće i da nisu donete presude.
Radni staž će, odlukom Vlade Srbije, biti povezan i svim bivšim zaposlenima u stečajnim dužnicima nad kojima je stečaj otvoren u 2015. i 2016. godini i u kojima je sud za stečajnog upravnika imenovao Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika. Osnovica za povezivanje radnog staža je minimalna osnovica za obračun doprinosa.U saopštenju se dodaje da se poslodavci, preduzeća u postupku privatizacije, preduzeća u kojima su zaposleni invalidi i stečajni dužnici ne oslobadjaju obaveze uplate dospelog doprinosa, kao ni ostalih obaveza po osnovu rada za periode za koje nije povezan radni staž.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar