REŠAVANJE NEPRAVDE: Izjednačavaju se plate sudija prekršajnih i osnovnih sudova

REŠAVANJE NEPRAVDE: Izjednačavaju se plate sudija prekršajnih i osnovnih sudova

foto: Shutterstock


Zarade (koeficijenti zarada) sudija prekršajnih sudova treba da budu podignute na viši nivo i izjenačeni sa zaradama sudija osnovnih sudova, predviđa Predlog izmena Zakona o sudijama koji je ušao u skupštinsku proceduru. Na ovaj način bi se otklonilo neopravdano stavljanje sudija prekršajnih sudova u podređen položaj u odnosu na druge sudije, jer je koeficient njihove zarade prema sadašnjim propisima najniži.

Izmenama i dopunama Zakona o sudija, koje su skupštini predložili narodni poslanici Ðorđe Komlenski i Bojan Torbica, predviđeno je pet platnih razreda umesto dosadašnjih šest. U skladu sa tim, predloženo je korigovanje koeficienta zarade u prvom platnom razredu u kojem su, prema Predlogu, svrstane sudije osnovnih i prekršajnih sudova zajedno.

Takođe, predlog zakonskih izmena predviđa i izmenu dužine potrebnog radnog iskustva za sudiju prekršajnog suda koje se povećava sa dve na tri godine i izjednačava sa dužinom radnog sudstva potrebnog za sudije odnosnih sudova.

Inače, prekršajni sudovi uvedeni su u pravosudni sistem Srbije 1. januara 2010, kao sudovi posebne nadležnosti. U Srbiji ima 45 prekršajnih sudova i Prekršajni apelacioni sud, koji je zadužen za razmatranje žalbi na prvostepene presude.

Shutterstock

Shutterstock

Ovi sudovi su zaduženi da sude predmete iz prekršajne materije, na primer iz oblasti – korupcije, carine, budžetskog sistema, deviznog poslovanja, pristupa informacijama od javnog značaja, vojnu i radnu materiju, bezbednost saobraćaja, prekršaje iz nadležnosti nadzora Agencije za borbu protiv korupcije i iz mnogih drugih oblasti, navode predlagači zakona u oblazloženju.

Oni predlažu usvanje zakonskih izmerna po hitnom postupku kako bi se materijalni status sudija prekršajne materije što pre izjednačio sa sudijama iz drugih oblasti, kao i da bi bile uzete u obzir prilikom donošenja budžeta za 2020.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar