U SUBOTICI 4 SLUČAJA SEKSUALNOG NASILJA: Svi napadači bili iz neposrednog okruženja žrtava

U SUBOTICI 4 SLUČAJA SEKSUALNOG NASILJA: Svi napadači bili iz neposrednog okruženja žrtava


Centru za žrtve seksualnog nasilja, koji je otvoren pri Opštoj bolnici u Subotici, prijavljeno je od otvaranja, ukupno četiri slučaja seksualnog nasilja, a među žrtvama su tri mlađe žene, između 20 i 25 godina i jedna žena starija od 50 godina, kaže Afrodita Matić, koordinatorka Centra za žrtve seksualnog nasilja u Subotici.

Ona napominje, da takvi centri postoje u još sedam gradova u Srbiji, u Kikindi, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Vršcu, Sremskoj Mitrovici i Subotici, a da je statistički vidljivo da još uvek žrtve seksualnog nasilja nemaju dovoljno hrabrosti da prijave takvo nasilje i da ima više nasilja nego prijavljenih slučajeva.

Matić je istakla, u slučaju četiri žrtve iz Subotice, da su sve različitog socijalnog i ekonomskog statusa, kao i nacionalne pripadnosti, a nasilje su pretrpele u periodu od otvaranja Centra, od novembra prošle godine.

„Svi nasilnici su bili poznati žrtvama od ranije. Slučajevi su različiti, ne može se podvesti pod isti tip nasilja, jer ne radi se o bračnim partnerima, ni u jednom slučaju, ali zajednička okolnost je da su u svim tim slučajevima nasilnici bili poznate osobe iz okruženja”, kaže za Kurir Afrodita Matić.

Nakon analize slučajeva, od strane nadležnih, ocenjeno je, prema rečima Matićeve, da se gotovo u svakom slučaju radilo o pogrešnom percipiranju naklonosti žrtve ka nasilniku.

„Možemo navesti da su ove žrtve sve imale određeni osećaj krivice, jer su se nakon nasilja preispitivale, da li su one doprinele tome da budu napadnute. U tim slučajevima, najviše pomaže savetnica za psihosocijalnu podršku, u Subotici je to Nina Davidović, master psiholog, koja im, osim saveta, pruža i podršku tokom krivičnog postupka, koji ume i da potraje duži period, što može da bude i problem za žrtvu u oporavku, jer stalno mora da misli o preživljenom nasilju i problemu”, kaže Matić.

„Kod većine žrtava seksualnog nasilja vidljive su fizičke povrede, uglavno se radi o lakšim telesnim povredama, koje uglavnom konstatuje ginekolog. U dva slučaja su bile vrlo izražene psihološke traume žrtve i sa njima je savetnica radila u dužem periodu, ali krivični postupci i dalje traju, pa smo i dalje kao Centar u kontaktu sa žrtvama.”

„Žrtvama seksualnog nasilja omogućava se psihococijalna pomoć i ginekološki pregled, a utvrđene činjenice su dostupne tokom krivičnog postupka. Centar će tokom naredna dva meseca organizovati Dane otvorenih vrata, 30 avgusta, 6. i 27.septembra septembra, kako bi pružili podršku i osnažili žene da prijavljuju seksualno nasilje policiji, posebno one populacije koje su već ranije doživele neki vid nasilja, a nisu imale hrabrosti da ga prijave,” kaže Afrodita Matić.

Njena poruka je da žrtve koje su doživele nasilje mogu da dođu u Centar, da razgovaraju o pretrpeljenom nasilju, da dobiju pomoć i podršku, a rečeno je i da su ti razgovori sa stručnim osobama poverljivi, što bi trebalo dodatno da ohrabri žrtve.

„Psihosocijalna podrška se obezbeđuje u dužem perioduu, ukoliko je žrtva saglasna, da bi savladala traume koje je pretrpela i povratila samopouzdanje. Takvu podršku pruža savetnica za psihoosocijalnu podršku žrtvi, prilikom medicinsko-sudskog pregleda i savetuje prilikom krivičnog postupka. Podrška je predviđena i za članove porodice, naročito ako se radi o maloletnim osobama, za koje su nadležni centri za socijalni rad, ali ne izostaje ni podrška Centra za žrtve seksualnog nasilja, kaže Afrodita Marić.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar