Zašto mladi odustaju od života?

Zašto mladi odustaju od života?


“Preosetljivost, postavljanje pitanja „ko sam ja?”, zbunjenost, nedostatak samopouzdanja, pritisak da se mora uspeti, finansijska nesigurnost, za tinejdžersko doba mogu da budu snažni motivi za okončanje života. Za neke okidač može da bude i razvod roditelja, selidba u novu
sredinu i neprilagođenost. Istraživanje kanadskih stručnjaka pokazalo je i da drugačija seksualna orijentacija tinejdžera, takođe, može da bude vrlo opasna, jer često navodi na pomisao o samoubistvu.
Svi ispitanici koji su sebe okarakterisali kao biseksualce ili homoseksualce, imali su dva puta češće suicidne misli od ostalih. Došlo se do zaključka da njih ne deprimira drugačija seksualna orijentacija, već to što ih okolina odbacuje. Najviše o samoubistvu razmišljaju upravo oni koje je okolina najviše odbacila”, kažu lekari Instituta za mentalno zdravlje.
Prema mišljenju lekara ovog Instituta, osim impulsivnih samoubistava, znači slučajeva “žute minute” kada neko odluči da skoči sa zgrade ili prisloni cev vatrenog oružja na slepoočnicu, sva druga samoubistva mogu da se predvide. Pitanje je, međutim ko to treba da prepozna i predvidi.
Zato lekari upućuju apel roditeljima da ozbiljno shvate i reaguju na svaku promenu ponašanja dece.
“Ukoliko dete počne sa izolacijom od do tada bliskih ljudi iz okruženja, da oseća krivicu, da ne prihvata kritiku, ili bilo kakvu drugu promenu u ponašanju, roditelji moraju da reaguju i jave se pedijatru. U zavisnosti od njegove procene, dete će biti upućeno u odgovarajuću ustanovu na pregled”, kažu lekari instituta.
Svetski podaci govore i da „teleapel” smanjuje stopu samoubistava i do 30 odsto. Rukovodeći se ovim, ali i ispunjavanjem ciljeva iz Strategije javnog zdravlja Republike Srbije u Srbiji je otvorena prva nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistava. Od 16. januara kada je osnovana do danas, njihov kontakt telefon pozvalo je 1.560 osoba. Najmlađa osoba imala je 16 godina, a najstarija čak 90 godina.
Ivana Stašević Karličić, direktorka Klinike “Dr Laza Lazarević” za “Ekspres” govori o tome kako stručnjaci reaguju na pozive, i kako pomažu ljudima koji zbog suicidnih namera pozivaju broj 011 / 777 000.
Opširnije u štampanom izdanju “Ekspresa”…