KONKURS ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA U SRBIJI: Stručni konsultanti za 40 srpskih kompanija

KONKURS ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU POSLOVANJA U SRBIJI: Stručni konsultanti za 40 srpskih kompanija


Privredna komora Srbije, u saradnji s Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO, pozvala je danas kompanije da konkurišu za podršku u digitalnoj transformaciji poslovanja i unaprede svoju konkurentnost.

Poziv je otvoren do 2. oktobra ove godine.

Kompanije konkurišu za izradu digitalne mape puta i digitalne strategije koje imaju za cilj podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapredjenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije s potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti i kvalitetnije marketinške aktivnosti.

Centar za digitalnu transformaciju PKS obezbediće za kompanije, u okviru pilot projekta, besplatnu podršku prve generacije sertifikovanih digitalnih konsultanata.

Sve kompanije koje se prijave u roku kvalifikuju se da budu među prvih 40 kompanija s kojima će sertifikovani digitalni konsultanti izraditi digitalnu mapu puta.

Izbor 40 kompanija i dodeljivanje sertifikovanih digitalnih konsultanata obaviće se od 2. do 9. oktobra, a konsalting o digitalnoj mapi puta realizovaće se tokom oktobra i novembra.

Od izabranih kompanija za izradu digitalne mape puta, najmanje 20 će u daljim fazama projekta imati mogućnost da dobiju digitalnu strategiju – strateški dokument koji razrađuje jednu od prioritetnih oblasti definisanih u digitalnoj mapi puta.

Centar za digitalnu transformaciiju osnovala je Privredna komora Srbije kao instrument podrške malim i srednjim privrednim društvima u procesu digitalne transformacije poslovanja.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar