SRPSKI ISTRAŽIVAČ TVRDI DA JE TROJA BILA U SRBIJI: Ahil je zapravo sahranjen u Umci (VIDEO)

SRPSKI ISTRAŽIVAČ TVRDI DA JE TROJA BILA U SRBIJI: Ahil je zapravo sahranjen u Umci (VIDEO)

youtube


Jedan čovek tvrdi da se Troja, grad opisan u Ilijadi, za kojim su tragali su brojni istoričari i arheolozi, nalazila ni manje ni više nego u sred Srbije.

Ilija Ogorelica, srpsko makedonski istražovač tvrdi da je drevnu Troju locirao u okolini Beograda.

Ogorelica kaže kako je Troju pronašao kod Beograda, tačnije na tromeđi između Rušnja, Riplja i Lipovačke šume.

Svetske poznate tetorije idu do toga se ovaj drevni grad nalazio od Male Azije pa do Skadra, ali i doline Neretve.

Međutim, Ilija Ogorelica, koji je i autor knjige “Banovo brdo kapija Troje” ima sasvim novu teoriju.

On je u intervjuu objasnio da je u vreme Trojanskog rata na ovim prostorima i dalje postojalo Panonsko more, tačnije da je došlo do pregrađivanja “gvozdene kapije” kod Đerdapa čime je formirana velika vodena masa opisana u epu o Argonautima i u Ilijadi.

Takođe, Ogorelica u svojoj knjizi daje mapu koja pokazuje kako izgleda ovaj prostor iz vremena Trojanskog rata.

Ogorelica tvrdi da njegove tvrdnje potkrepljuju i toponimi na tom prostoru, pa je samim tim Velika Moštanica predstavlja mesto gde su grobnice ratnika poginulih u bitkama, a Mala Moštanica preedstavlja groblje koje se nalazi na mestu vojne bolnice u ahajskom logoru koji se tu nalazio tokom opsade.

Mesto sahrane heroja Ahila koji je poginuo u Trojanskom ratu, Ogorelica tvrdi da je Umka (Humka). On tvrdi da je pored Umke našao piramidalno brdo koje bi moglo da bude ta grobnica.

Prema Ogorelici, bojno polje je bilo Lipovačka šuma, a on kaže da je u Beloj reci kod Ripnja pronašao tragove južnih zidina Troje i najavio da će raditi iskopavanja kako bi dokazao svoju teoriju.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar