SRBIJA: Na današnji dan sastao se prvi jugoslovenski parlament 1919. godine

SRBIJA: Na današnji dan sastao se prvi jugoslovenski parlament 1919. godine

Foto: wikipedia


Privremeno narodno predstavništvo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca sastalo se prvi put na današnji dan u Beogradu. U njemu je bilo 296 poslanika postavljenih ukazom Vlade, a oni su mahom bili iz ranijih parlamenata jugoslovenskih zemalja, izabrani pre Prvog svetskog rata.

Kraljevina Jugoslavija je postojala od 1. decembra 1918. do Drugog svetskog rata. Na čelu monarhije se nalazila dinastija Karađorđevića. Predsednik prve vlade, formirane 20. decembra 1918. godine, bio je Stojan Protić. Do izbora za Ustavotvornu skupštinu, Privremeno narodno predstavništvo je služilo kao parlament koji su formirali delegati iz raznih izabranih tela koja su postojala na jugoslovenskom prostoru pre stvaranja države.

Sporovi i nesporazumi oko unutrašnjeg uređenja zemlje počeli su odmah nakon ujedinjenja. Dok su srpski političari jugoslovensku državu smatrali za prirodni nastavak Kraljevine Srbije, za hrvatske i slovenačke stranke je nova država bila samo okvir u kojem će nastaviti nacionalno okupljanje i jačanje nacionalnih pozicija. Nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu održanih 28. novembra 1920, nesporazumi su se produbili, a Hrvatska republikanska seljačka stranka je bojkotovala rad skupštine. Komunistička partija Jugoslavije, koja je na izborima osvojila 12,4 odsto glasova, krajem godine je bila zabranjena.

Prvi ustav Kraljevine SHS je usvojen na Vidovdan 28. juna 1921, a njegovim usvajanjem je uspostavljena unitarna monarhija, utemeljen je parlamentarizam i lokalna samouprava.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar