Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo ostavku

Upravni odbor Narodnog pozorišta podneo ostavku

Narodno pozoriste Beograd


Usled nezainteresovanosti Vlade Srbije za poštovanje institucija kulture, ovo telo ne želi da učestvuje u urušavanju nacionalnog teatra, kaže se u obrazloženju
Upravni odbor Narodnog pozorišta obavestio je medije da je podneo ostavku.
“Godinu dana posle okončanja konkursa za upravnika i dostavljenog predloga Vladi Republike Srbije (9. 3. 2015. godine) do danas nije imanovan novi upravnik Narodnog pozorišta”, kaže se u saopštenju koje je UO uputio medijima.
Kako se navodi u saopštenju UO uputio je dopis premijeru 31. 8. 2015. godine, ali do danas nije dobio odgovor:
“Ne želeći da saučestvuje u nezakonitom stanju u Narodnom pozorištu (mandat VD upravnika istekao je u okotobru 2014. na šta je ukazala Državna revozorska
institucija), UO je obustavio svoj rad i o tome obavestio Vladu Srbije 12. 10. 2015. godine. I na ovaj dopis nije bilo nikakvog odgovora ni reakcije. Usled nezainteresovanosti Vlade Srbije za poštovanje institucija kultura u Srbiji, a ne želeći da učestvuje u urušavanju ove institucije, kompletan UO je podneo ostavku, kaže se u pismu koje su 17. 3. ove godine potpisali Ana Tomović, Anđelka Nikolić, Dragan Todorović, Danica Maksimović, Milan Prosen, Milena Marković i predesednica UO nacionalnog teatra Jelena Kajgo.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar