Počnite sa kucanjem vašeg pojma u polje iznad, a nakon toga pritisnite Enter. Za izlaz pritisnite Esc.

Impresum


IZDAVAČ: Publisher d.o.o. Beogradska 39, Beograd

DIREKTOR I GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Cvejić

ZAMENIK GL.i ODG.UREDNIKA: Rade Jerinić

POMOĆNICI GL. i ODG. UREDNIKA: Ljiljana Keković i Marko R. Petrović

REDAKCIJA: Ivan Radovanović, Đoko Kesić, Nataša Anđelković, Vanja Marinović

UREDNIK FOTOGRAFIJE: Nemanja Jovanović

KOLUMNISTI I SARADNICI: Maja Uzelac, Ivana Miloradović, Olivera Milenković, Duška Jovanić, Oksana Toskić

TEL / FAX: +381 11 404 44 14

E-MAIL: [email protected]

MARKETING:
Ivana Grujić