Počnite sa kucanjem vašeg pojma u polje iznad, a nakon toga pritisnite Enter. Za izlaz pritisnite Esc.

Impresum


IZDAVAČ: Publisher d.o.o. Beogradska 39, Beograd

DIREKTOR: Nina Samardžić

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Ivan Cvejić

UREDNIK PORTALA: Antonije Kovačević

ZAMENIK GL.i ODG.UREDNIKA: Milan Bečejić

POMOĆNIk GL. i ODG. UREDNIKA: Ljiljana Keković

REDAKCIJA: Ivan Radovanović, Dragana Milenković, Mirjana Mitrović

UREDNIK FOTOGRAFIJE: Nemanja Jovanović

KOLUMNISTI I SARADNICI: Svetislav Basara, Vidosav Stevanović, Zoran Panović, Denis Kuljiš, Maja Uzelac, Goran Grbović, Drago Pilsel, Ivana Miloradović, Olivera Milenković, Duška Jovanić, Brana Parović, Nebojša Spaić, Marko Čolić 

TEL / FAX: +381 11 404 44 15

E-MAIL: [email protected]

MARKETING:
Ivana Grujić
Tel: + 381 11 404 44 16