Počnite sa kucanjem vašeg pojma u polje iznad, a nakon toga pritisnite Enter. Za izlaz pritisnite Esc.

Impresum


IZDAVAČ: Publisher d.o.o. Beogradska 39, Beograd

DIREKTOR I GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Slobodan Orlić

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Rade Jerinić

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Ljiljana Keković

REDAKCIJA: Ivan Radovanović, Marko R. Petrović , Đoko Kesić, Nataša Anđelković, Vanja Marinović, Andrej Mlakar, Velimir Perović, Dušica Anastasov, Zoran Ćirić, Nebojša Jevrić, Katarina Nikolić, Oksana Toskić

UREDNIK FOTOGRAFIJE: Nemanja Jovanović

KOLUMNISTI I SARADNICI: Maja Uzelac, Ivana Miloradović

TEL / FAX: +381 11 404 44 14

E-MAIL: [email protected]

MARKETING:
Marija Kuga