Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Direktne Banke sada bez troška za obradu zahteva

Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Direktne Banke sada bez troška za obradu  zahteva


Gotovinski krediti i krediti za refinansiranje Direktne Banke se sada odobravaju bez troška za obradu kreditnog zahteva. Takođe, sada ovi krediti imaju i nižu kamatnu stopu kod modela sa prenosom plate i rokom otplate do 60 meseci, kao i do 83 meseca.

Direktna Banka ilustracija za gotovinske i ref kredite

Gotovinski i krediti za refinansiranje za zaposlene odobravaju se u maksimalnom iznosu do 4 miliona dinara, bez depozita i učešća, kao i bez žiranata. Gotovinski krediti za penzionere se takođe odobravaju bez depozita, učešća i žiranata, i uključuju životno osiguranje čije troškove u potpunosti snosi Banka.

Za podnošenje zahteva korisniku je potrebna samo lična karta, a odgovor na zahtev građani mogu da očekuju u najkraćem mogućem roku.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar