Počnite sa kucanjem vašeg pojma u polje iznad, a nakon toga pritisnite Enter. Za izlaz pritisnite Esc.

Impresum


IZDAVAČ: Publisher d.o.o. Beogradska 39, Beograd

DIREKTOR I GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: Slobodan Orlić

ZAMENIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Rade Jerinić

POMOĆNIK GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA: Vojislav Tufegdžić

ŠEF DESKA: Dušica Anastasov

REDAKCIJA: Ljiljana Keković, Marko R. Petrović, Ivan Radovanović, Đoko Kesić, Velimir Perović, Nataša Anđelković, Vanja Marinović, Andrej Mlakar, Katarina Nikolić, Marko Đoković

UREDNIK FOTOGRAFIJE: Nemanja Jovanović

KOLUMNISTI I SARADNICI: Zoran Ćirić, Nebojša Jevrić 

TEL / FAX: +381 11 404 44 14

E-MAIL: [email protected]

MARKETING:
Marija Kuga