KRIZA U AVIO-INDUSTRIJI: Evropske avio-kompanije prizemljuju flotu

KRIZA U AVIO-INDUSTRIJI: Evropske avio-kompanije prizemljuju flotu


Avio-kompanije Air France i KLM saopštile su da će preduzeti drastične mere zbog pandemije
koronavirusa.

Suočena sa sve većim ograničenjima putovanja i snažnim padom potražnje koji je rezultirao padom
prometa i prodaje u poslednjih nekoliko nedelja, Air France-KLM Grupa navela je da je primorana da značajno smanji broj ​​svojih letova tokom sledećih nekoliko dana. Broj raspoloživih letova smanjuje se za 70 do 90 odsto i uvode se mere štednje. Trenutno je predviđeno da smanjenje kapaciteta traje dva meseca, a Air France-KLM će nastaviti da svakodnevno prati razvoj situacije i prilagođava svoje odluke.

Grupa Air France-KLM je već preduzela niz snažnih mera kako bi osigurala svoju likvidnost.
Air France će prizemljiti celokupnu flotu Airbus-eva 380, a KLM celokupnu flotu Boeing-a 747.

 • Utvrđene su dodatne mere štednje koje će obezbediti 200 miliona evra u 2020. godini;
 • Revizijom investicionog plana redukovaće se kapitalni izdaci za 350 miliona evra, i na to će biti
  dodat uticaj smanjenja aktivnosti, kao i troškova održavanja;
 • Air France i KLM će se konsultovati sa izabranim predstavnicima radnika po pitanju mera
  štednje, koje će uzeti u obzir uticaj očekivanog pada aktivnosti, i plan delimične aktivnosti;
 • Grupa Air France-KLM je prošle nedelje uzela revolving kredit od 1,1 milijarde evra, a KLM je
  pride uzeo i revolving kredit u visini od 665 milion evra. Zaključno sa 12. martom Air France-KLM Grupa, uključujući i ćerke firme, imala je više od 6 milijardi evra u kešu i drugim
  novčanim ekvivalentima.

I pored preduzetih mera, zbog pogoršavanja situacije izazvane pandemijom i snažnog smanjenja
aktivnosti, vođstvo grupe je predvidelo značajno niži finansijski rezultat od onog projektovanog na
početku godinje. Grupa procenjuje da će smanjenje prihoda od putničkog saobraćaja uspeti da
nadoknadi za oko 50 odsto, ukidajući prvo varijabilne troškove, a potom uvodeći mere štednje.
U ovom teškom trenutku, Air France-KLM pozdravlja izjave francuske i holandske vlade, koje su obe
navele kako traže modalitete u okviru kojih mogu pomoći kompaniji.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar