NBS: Referentna kamatna stopa smanjena na 2,5 odsto

NBS: Referentna kamatna stopa smanjena na 2,5 odsto


Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je referentnu kamatnu stopu smanjio sa 2,75 odsto na 2,5 odsto, saopštila je NBS. To bi moglo, kako ocenjuju ekonomski stručnjaci, da smanji kamatne stope na dinarske kredite. Ističe se da se svi korisnici kredita u dinarima sa promenljivom kamatnom stopom mogu da se nadaju manjim iznosima rata, ali i da će se referentna kamatna stopa odraziti i na stopu Belibora za koje se vezuju krediti.

“Smanjenjem referentne kamatne stope na novi, najniži nivo u režimu ciljanja inflacije, NBS dodatno podržava kreditni i privredni rast”, navodi se u saopštenju NBS, u kojem je istaknuto da su pored povoljnih domaćih makroekonomskih uslova sprovođenja monetarne politike, na odluku uticala i kretanja u međunarodnom okruženju, pre svega usporavanje globalne trgovine i privrednog rasta.

U skladu s očekivanjima, Sistem federalnih rezervi je snizio referentnu kamatnu stopu krajem jula, a Evropska centralna banka najavila nepromenjen ili pak niži nivo svojih ključnih kamatnih stopa bar do sredine 2020, uz novi program dugoročnog finansiranja od septembra.

“To doprinosi zadržavanju povoljnih globalnih finansijskih uslova duže nego što se prethodno očekivalo, što bi trebalo pozitivno da se odrazi na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Ipak, oprez u vođenju monetarne politike je i dalje potreban, pre svega zbog globalnih trgovinskih tenzija, mogućih odstupanja donetih odluka monetarne politike vodećih centralnih banaka od očekivanja tržišta u narednom periodu, kao i od kretanja cena nafte i drugih primarnih proizvoda na svetskom tržištu”, ocenila je NBS.

Izvršni odbor NBS očekuje da će privredni rast u ovoj godini biti vođen domaćom tražnjom, odnosno investicijama i potrošnjom, a da će strane direktne investicije, koje doprinose rastu proizvodnih i izvoznih kapaciteta, uticati na postepeno smanjenje spoljne neravnoteže u srednjem roku.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. septembra.

Kako je pisao Blumberg, neposredno uoči odluke NBS, na tržištu su bili iznenađeni smanjenjem referentne kamatne stope u julu, pa su ekonomisti sumnjali da bi moglo da dođe do još jednog smanjenja.

Poslednji put je referentna kamatna stopa smanjena 11. jula, za 25 baznih poena. Većina ekonomista koje je Bloomberg anketirao, navodi se, smatralo je da će centralna banka zadržati istu referentnu kamatnu stopu.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar