Novi pravilnici za olakšavanje rada turištičkih agencija

Novi pravilnici za olakšavanje rada turištičkih agencija

Shutterstock


Izmenama pravilnika koji regulišu rad turističkih agencija, znatno je smanjen iznos depozita koji agencija mora imati na računu poslednjeg dana u mesecu a uvedene su i dve nove kategorije licenci sa manjim limitom pokrića garancija putovanja.

Time se, kako objašnjavaju u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, izašlo u susret zahtevima turističkih agencija da im se olakšaju posledice koje je pandemija Covida-19 imala na njihov rad.

Pandemija je otežala poslovanje agencija što se negativno odrazilo i na procenu rizika i visinu troškova pri izdavanju garancija putovanja.

Shutterstock

Shutterstock

Izmenama koje su stupile na snagu, depoziti koje agencije moraju imati poslednjeg dana u mesecu, smanjeni su sa ranijih dve do deset hiljada evra na 300 do 3.500 evra, zavisno od kategotije licence.

Uvedene su i dve niže kategorije licence A10 i A15, sa nižim limitom pokrića garancija putovanja i to licenca A10 do 300 putnika, sa limitom pokrića od 50.000 evra i licenca A15 od 301 do 600 putnika, sa limitom pokrića od 100.000 evra.

Novim pravilnicima je agencijama data mogućnost da promene licencu na nižu kategoriju, sa znatno nižim limitom pokrića.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar