Projektanti višespratnica moraju da vode računa i o klimatskim uslovima. Da li znate kako?

Projektanti višespratnica moraju da vode računa i o klimatskim uslovima. Da li znate kako?


Pored osetnog povećanja izgradnje stambenih ali i poslovnih objekata, primetno je da Beograd sve više raste u visinu.

Za višespratnice, koje dostižu visine i do 100 metara, potrebno je preduzeti određene sigurnosne mere u izgradnji, kako bi se radovi izveli bezbedno, kvalitetno i u predviđenom roku.

Projektanti, koji projektuju visoke zgrade, između ostalog moraju da uzmu u obzir i klimatske uslove i njihov uticaj na određeni objekat. Upravo zato je razvijena najmodernija tehnologija modelovanja objekata izradom maketa pogodnih razmera i tunelskog ispitivanja istih na vetar, kako bi se analizirao uticaj ovog značajnog klimatskog faktora i predupredile sve potencijalne neprilike usled jakih vetrova koji su karakteristični za određeno podneblje.

Exterior 02

Dobar primer ovakvog sistema provere primenjen je na projektu Skyline Belgrade. S obzirom na to da će se ovaj kompleks sastojati od 3 kule, izvršena je modelska provera u cilju utvrđivanja tonova oscilovanja i ponašanja svih objekta kompleksa pri udarima jakih i za Beograd karakterističnih vetrova.

Ispitivanje je sprovedeno u Londonu, u specijalno za tu namenu projektovanom i izrađenom tunelu koji je mogao da izazove, oponaša i podrži sve impulse koji bi se mogli javiti tokom eksploatacije objekta.

Imajući u vidu da se ovaj stambeno-poslovni kompleks gradi na uzvišenoj, otvorenoj površini, kao i da se vrši restauracija obližnjeg parka, pejzažni arhitekta je imao zadatak da projektuje raspored stabala tako da krošnje drveća formiraju vetrobranski pojas i time dodatno usporavaju prodor vetra, utičući pri tome na stvaranje mikroklimatskih uslova povoljnih po objekte kompleksa.

Skyline Belgrade, kompleks koji će se sastojati od tri kule, centralne poslovne i dve stambene kule, pružiće svojim budućim stanarima kvalitet i sigurnost u samom centru Beograda u Ulici kneza Miloša. Investitor ovog stambeno poslovnog kompleksa AFI Europe, prisutan je na tržištu Srbije od 2005. godine, i svojim projektima kao što su “Airport City Belgrade” i “Central Garden” dokazani je lider na tržištu u arhitektonskom i urbanističom smislu.

Ekskluzivna prodaja stanova poverena je vodećoj konsultantskoj kući za nekretnine u Srbiji kompaniji CBS International, koja je deo Cushman & Wakefield grupacije.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar