PUTOVANJA: KEŠ ILI KARTICA – pitanje je sad!

PUTOVANJA: KEŠ ILI KARTICA – pitanje je sad!

foto: shutterstock


Oprezno s karticom! To je univerzalni savet koji bi svako ko namerava da letuje u inostranstvu trebalo da posluša. Obične građane, naime, vreba nekoliko zamki u koje mogu da ulete, ukoliko se prethodno dobro ne raspitaju koje su im opcije na raspolaganju.

Platne kartice nam, sigurno je, u inostranstvu obezbeđuje veću fleksibilnost. Sa druge strane mogu da donesu i veće troškove, recimo kroz proviziju pri podizanju gotovone na bankomatu, ili pri konverziji iz dinara u stranu valutu. Kurs je, naime, u tom slučaju mnogo nepovoljniji od onog u menjačnici.

Zato, da vam se letovanje ne bi smučilo, blagovremeno se informišite i pridržavajte se saveta koje dobijete.
Pri podizanju gotovine, provizije su naročito visoke ako koristite kreditnu, a ne debitnu karticu. To naročito važi u slučaju da vaša matična banka, ili grupa kojoj pripada, nema filijalu u mestu u koje letujete.

Foto: YouTube screenshot

Foto: YouTube screenshot

Provizije

Pa čak i da imate filijalu banke iz grupacije kojoj pripada vaša matična banka u Srbiji, to ne znači da ćete biti pošteđeni plaćanja provizije. Jer malobrojne su banke u inostranstvu koje ne naplaćuju proviziju za podizanje novca s bankomata i koje imaju takav ugovor s matičnom bankom u Srbiji.

Provizije se kreću uglavnom oko dva do tri odsto po svakoj transakciji. To znači još dodatnih 20 do 30 evra na sumu od, recimo 1.000 evra. Najgora opcija je korišćenje kreditnih kartica, gde na sve to plaćate dodatnu proviziju za keš, od uglavnom tri procenta.

Teškoća sa kojom možete da se sretnete je i moguće ograničenje kada je reč o dnevnom limitu podizanja gotovine. Drugi trošak donosi konverzija iz dinara u stranu valutu. Primera radi, kada u inostranstvu podižete novac sa svog dinarskog računa,gubite na konverziji domaće valute u evro. Tako će na sumu od 1.000 evra taj trošak biti bar 2.000 dinara veći u odnosu na to da ste evre kupili u menjačnici u Srbiji pre polaska na put.

foto: shutterstock

foto: shutterstock

U Grčkoj i Turskoj ne vole kartice

Zato je savet svima da na put, ukoliko je to moguće, uvek nosite gotovinu i da plaćate valutom koja važi u toj zemlji, da kartice ostavite u novčaniku što je moguće duže, a bankomate van Srbije zaobilazite u širokom luku.
Ovaj savet je još korisniji ako se ima u vidu da su Grčka i Turska i dalje među najpopularnijim destinacija za turiste i Srbije, te da u tim zemljama kartice nisu baš omiljene kao sredstvo plaćanja.

Istovremeno, ako ne idete u neku od zemalja evro zone, raspitajte se i o tome koja se valuta u toj državi bolje kotira, odnosno da li vam je pametnije da ponesete evre ili, recimo, američke dolare. Jedna od destinacija gde je dolar “vredniji” od evra je, recimo Egipat.

AKO KORISTITE KARTICU…

1. Informišite se
Pre nego što otputujete, proverite u banci da li kartica koju imate može da se koristi u inostranstvu, kao i koje su naknade za korišćenje. Treba imati u vidu i da je upotreba kartice ograničena na dnevnom nivou – svaka banka određuje maksimalne limite za kartice koje izdaje, a i neke države imaju svoje limite za podizanje gotovine u
toku 24 sata

2. Debitna, ne kreditna
Visina provizije za korišćenje bankomata u inostranstvu razlikuje se zavisno od vrste kartice, iznosa koji se podiže i same banke. Ukoliko ste primorani da podignete novac s bankomata, u tu svrhu koristite debitnu karticu, jer su provizije najčešće niže nego za kreditne kartice.

3. Provizija
Provizija za podizanje novca s bankomata u inostranstvu kreće se od minimalno utvrđenog iznosa koji nije vezan za sumu novca koji se podiže, tako da se neretko dešavalo da korisnicima bude naplaćena veća provizija za podizanje novca s bankomata od samog iznosa koji su na istom bankomatu podigli.

4. Devizni račun pre dinarskog

Ukoliko posedujete platnu karticu koja zadužuje vaš dinarski račun, morate imati u vidu troškove konverzije valute, čija se visina razlikuje od vrste valute i same banke. Zato je preporuka da prilikom kupovine u inostranstvu plaćate karticom vezanom za devizni račun, na POS terminalu, jer za većinu kartica ne postoji provizija pri plaćanju.

Ukoliko Vam trgovac (ili bankomat) ponudi konverziju valuta na licu mesta, savetujemo da to odbijete. Kursevi za ovakvu konverziju veoma su nepovoljni. Recimo, ako karticom vezanom za dinarski račun plaćate u Grčkoj i trgovac ponudi da račun iskaže u dinarima, odbijte ponudu. Konverziju će uraditi Banka pod neuporedivo povoljnijim uslovima od onih koje biste dobili od trgovca.

5. Rezervacija

Ukoliko je platna kartica vezana za dinarski račun, prilikom plaćanja karticom banka će, nakon konverzije, automatski rezervisati sredstva na vašem računu u odgovarajućoj dinarskoj protivvrednosti.

6. Bezbedno
Korišćenje kartica svuda, pa i u inostranstvu zahteva oprez. Prilikom plaćanja računa u kafićima i restoranima obavezno tražite da se plaćanje obavi pred vama. Iz bezbednosnih razloga, karticu nemojte ostavljati bez ličnog nadzora – neka je trgovac upotrebi pred Vama.
PIN nikako ne nosite zajedno sa karticom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi.

7. Sačuvajte račune

Slip koji dobijete prilikom plaćanja računa sačuvajte dok transakcija ne bude proknjižena, tj. dok ne dobijete mesečni izvod iz banke. U slučaju da uočite nedoslednosti ili nepravilnosti na svom računu, odmah kontaktirajte svoju banku.