Tunel Čortanovci se transformiše pred našim očima

Tunel Čortanovci se transformiše pred našim očima


Kompanija „RŽD Internešnl“ je postavila prvih 100 metara sekundarne konstrukcije na tunelu Čortanovci. Time je u ovom trenutku završeno više do 50 odsto objekta.

Nastavljaju se radovi na izgradnji dvokolosečnog železničkog tunela Čortanovci, koji će imati ukupnu dužinu od 2,2 km. Bušenje tunela se odvija istovremeno na četiri tačke dveju cevi severnog i južnog portala.

Sekundarna konstrukcija tunela obuhvata radove na hidroizolaciji i betoniranju svoda, koja je u potpunosti u skladu sa zahtevima projekta i tehnologije. To će omogućiti bezbedno korišćenje objekta narednih 100 godina i duže.

Tunel Čortanovci će postati deo novog železničkog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada na pruzi Beograd – Budimpešta, na kojoj će vozovi moći da razviju brzinu do 200 kilometara na čas. Na toj deonici „RŽD Internešnl“ će izvoditi i izgradnju vijadukta dužine tri kilometra u plavnom delu Dunava. Završetak radova na objektima je planiran za 2021. godinu.

DSC_4143_s

„RŽD Internešnl“ d.o.o. se od 2014. godine bavi modernizacijom i izgradnjom železničkih pruga Srbije. Već je završena rekonstrukcija pruga Beograd – Pančevo, Resnik – Valjevo, infrastrukturnih objekata u okviru razvoja Panevropskog saobraćajnog Koridora H, organizovano je polaganje železničkog koloseka na Žeželjevom mostu. U Srbiju je takođe isporučeno 27 dizel-motornih vozova ruske proizvodnje.

„RŽD Internešnl“ trenutno gradi vijadukt u plavnom delu Dunava i tunel Čortanovci, koji su jedinstveni za Srbiju, i rekonstruiše prugu Stara Pazova – Novi Sad za brzine saobraćaja vozova 200 kilometara na čas.

Osim toga, u januaru 2019. godine su „RŽD Internešnl“ d.o.o. i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. potpisali Ugovor koji obuhvata projektovanje i izgradnju Jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Republici Srbiji. Dokument takođe predviđa izvođenje radova i isporuku materijala u okviru druge faze rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge za brzinu do 200 kilometara na čas na deonici Stara Pazova – Novi Sad, u dužini 40,44 km na pruzi Beograd – Budimpešta. Prema uslovima potpisanog Ugovora, „RŽD Internešnl“ takođe izrađuje i projekat za rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Valjevo – Vrbnica – Državna granica sa Crnom Gorom, ukupne dužine 210 km, u cilju daljeg nastavka radova.

 

 

Pročitajte još: