Usluge „RŽD Internešnl“ potrebne i evropskim kompanijama

Usluge „RŽD Internešnl“ potrebne i evropskim kompanijama


Kompanija „RŽD Internešnl“ dobila je sertifikat o izvršenju obaveza za saradnju sa austrijskom kompanijom STRABAG u Srbiji.

 

Stručnjaci „RŽD Internešnl“, po dogovoru sa podizvođačem STRABAG-a kompanijom BIG-ING, izveli su regulisanje koloseka na železničkoj deonici Smederevo – Mala Krsna, dužine pet kilometara. Radovi su se izvodili u tri faze, u skladu sa tehnologijom, od jula do septembra 2018. godine, uz korišćenje specijalne pružne mašine Plasser Theurer Duomatic, i bili su završeni pre roka.

Ovo je drugi put da je ruska kompanija bila angažovana za izvođenje radova na infrastrukturnim projektima evropskih izvođača. Pre toga „RŽD Internešnl“ je po ugovoru sa španskom kompanijom AZVI, izvela ugradnju donjeg i gornjeg stroja koloseka na Žeželjevom mostu preko Dunava.

„Usluge ’RŽD Internešnl’ postaju sve popularnije među inostranim izvođačima.

Profesionalizam naših stručnjaka, specijalna mehanizacija i iskustvo u realizaciji evropskih projekata omogućavaju kompaniji da u potpunosti i efikasno izvršava širok spektar radova za izgradnju i rekonstrukciju železničke infrastrukture, kako u Evropi, tako i u čitavom svetu“, rekao je Mansurbek Sultanov, prvi zamenik generalnog direktora „RŽD Internešnl“ d.o.o. u Republici Srbiji.

Dodatne informacije:
„RŽD Internešnl“ d.o.o. se od 2014. godine bavi modernizacijom i izgradnjom železničkih pruga Srbije. Već je završena rekonstrukcija pruge Beograd – Pančevo, Resnik – Valjevo, infrastrukturnih objekata u okviru razvoja Panevropskog saobraćajnog Koridora H, organizovano je polaganje železničkog koloseka na Žeželjevom mostu. U Srbiju je, takođe, isporučeno 27 dizel-motornih vozova ruske proizvodnje.

„RŽD Internešnl“ trenutno gradi objekte vijadukt u plavnom delu Dunava i tunel Čortanovci, koji su jedinstveni za Srbiju, i rekonstruiše prugu Stara Pazova – Novi Sad za brzine saobraćaja vozova 200 km/č.

Osim toga, u januaru 2019. godine „RŽD Internešnl“ d.o.o. i „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. su potpisali Ugovor koji obuhvata projektovanje i izgradnju Jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Republici Srbiji. Dokument, takođe, predviđa izvođenje radova i isporuku materijala u okviru druge faze rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge za brzinu do 200 km/č na deonici Stara Pazova – Novi Sad, u dužini 40,44 km na pruzi Beograd – Budimpešta.

Prema uslovima potpisanog Ugovora, „RŽD Internešnl“ izrađuje i projekat za rekonstrukciju i modernizaciju železničke pruge Valjevo – Vrbnica – Državna granica sa Crnom Gorom, ukupne dužine 210 km, u cilju daljeg nastavka radova.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar