Više od 70 odsto mladih u Srbiji bilo je na praksi bez ugovora

Više od 70 odsto mladih u Srbiji bilo je na praksi bez ugovora


Nije nikakva novost da se mladi u Srbiji, prilikom potrage za poslom, suočavaju sa brojnim preprekama i izazovima. Najčešće, uzrok je nedostatak određenih veština koje poslodavac traži i vrednuje. Tako je jedna od najvećih prepreka mladima prilikom zapošljavanja, uslov poslodavca da već imaju prethodno radno iskustvo, koje se najčešće stiče kroz program radnih praksi.
Međutim, čak 73 odsto mladih ljudi učestvovalo u barem jednom programu praksi bez zaključenog ugovor, pokazuje istraživanje koje je sprovela Beogradska otvorena škola (BOŠ). Upravo ti podaci ukazuju da ovaj program nije dovoljno kvalitetan i efikasan. Zbog toga je, kako naovde iz BOŠ-a, potrebno obezbediti kvalitetniji program radnih praksi za mlade, koji bi podrazumevao potpisan ugovor o praksi, mentorski proces, unapred postavljene ciljeve prakse i adekvatne uslove rada.

Loša informisanost

Osim toga, istraživanje pokazuje da čak 69 odsto mladih u Srbiji nikada nije bilo uključeno u aktivnosti karijernog vođenja, odnosno u karijernom informisanju, savetovanju i obučavanju.
Reč je o programu koji ima za cilj da, kroz različite aktivnosti, predavanja i radionice, pomogne mladima da steknu neophodne veštine za zaposlenje i za razvoj karijere.

shutterstock_205433695

Jedan od razloga zbog kojih mladi nisu upoznati sa dostupnim uslugama karijernog vođenja jeste nedovoljna saradnja između predstavnika javnih institucija koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i mladima, poslovnog sektora, pružaoca usluga karijernog vođenja i organizacija koje rade sa mladima. Istraživanje pokazuje da ne postoje ni adekvatni kanali preko kojih mladi mogu da saznaju potrebne informacije u vezi sa razvojem karijere.

A obrazovanje?

“Potencijalno rešenje tog problema leži u osnivanju tela za koordinaciju politika karijernog vođenja, radne grupe ili foruma, koji bi okupio sve aktere koji se bave ovom temom. Iako je do 2014. godine predviđeno da bude osnovano telo za koordinaciju politika karijernog vođenja to još uvek nije učinjeno”, kaže Aleksandra Đurović koordinatorka istraživačkih aktivnosti u BOŠ-u.
Još jedan od zaključaka istraživanja jeste da se ključne veštine za zapošljavanje, za kojima vlada visoka potražnja na tržištu rada, nedovoljno razvijaju tokom formalnog obrazovanja. Slična je situacija i kada je u pitanju sticanje ovih veština u neformalnim programima obrazovanja, o čemu svedoči činjenica da gotovo 97 odsto mladih ne učestvuje u neformalnim programima obrazovanja i obuka.

 

Pročitajte još: