102,7 MILIJARDI DINARA: Usvojen budžet Grada Beograda

102,7 MILIJARDI DINARA: Usvojen budžet Grada Beograda

Foto: Ekspres


Odbornici Skupštine Beograda usvojili su danas budžet grada za 2018. godinu koji će iznositi 102,7 milijardi dinara.

Kako je navedeno, planirani prihodi u budžetu su 92 milijarde dinara dok su planirani rashodi oko 80 milijardi dinara.

Navodi se i da procenjeni suficit, odnosno neutrošena sredstva prenesena iz prethodnih godina, iznosi 9,3 milijarde dinara.

Dodaje se da ukupni fiskalni deficit iznosi 7,8 milijardi dinara.

U iznosu od 1,187 milijardi dinara planirani su prihod od prodaje dobara i usluga od ustanova iz nadležnosti grada. Predvidjena su i zaduživanja grada od 2,1 milijarde dinara, dok je za otplatu kamata predvidjena 1,1 milijarda dinara.

Za transfer sredstava ostalim nivoima vlasti predvidjeno je 9,9 milijardi dinara, a planirani rashodi za zaposlene – troškovi za plate, doprinose i druge naknade su 11,5 milijardi dinara.

Za subvencije javnim organizacijama namenjeno je 10 milijardi dinara, dok je za privatna preduzeća predvidjeno 115 miliona dinara.

Planirana sredstva za zaštitu životne sredine su 1,5 milijardi dinara, za zdravstvo 538 miliona dinara, za obrazovanje 20 milijardi dinara i za socijalnu zaštitu 4,5 milijardi dinara.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar