Advokatska komora Beograda traži obavezno tonsko snimanje suđenja u Srbiji

Advokatska komora Beograda traži obavezno tonsko snimanje suđenja u Srbiji


Advokatska komora Beograda (AKB) zatražila je danas izmene Zakona o krivičnom postupku i Zakona o parničnom postupku kako bi se omogućilo obavezno tonsko snimanje svih sudjenja u Srbiji i najavila da će tim povodom podneti inicijativu Ministarstvu pravde.

Komora je u saopštenju navela da bi se uvodjenjem specijalne tehnologije koja omogućava da se tonski zapis sa 95 odsto tačnosti u realnom vremenu pretvori u transkript, “drastično skratilo trajanje sudskih procesa i unapredila efikasnost pravosudja”.

“U sudnicama u Srbiji najveći problem je vodjenje zapisnika. Sud diktira zapisnik tako što prepričava iskaz i unosi samo sadržinu koju smatra bitnom. Prilikom prepričavanja iskaza gube se važni detalji, tako da se mnogo vremena gubi u raspravi oko toga da li je svedok nešto rekao ili nije”, kazao je predsednik AKB Jugoslav Tintor.

On je dodao da se tonsko snimanje sudjenja zasniva na najsavremenijoj tehnologiji – programu koji se instalira na računar i pomoću veštačke inteligencije glas pretvara u tekst tako što prepoznaje i ispisuje smislene rečenice.

“Obavezno snimanje sudjenja uspostavilo bi red u sudnici, obezbedilo elementarnu pristojnost u ponašanju stranaka i suda i omogućilo sankcionisanje svake zloupotrebe procesnih prava”, rekao je Tintor navodeći da se taj softver trenutno eksperimentalno koristi u nekoliko sudova u Srbiji, sa dozvolom Ministarstva pravde.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar