MINISTARSTVO PROSVETE: Nove disciplinske mere u školama nisu kazna, već dodatni vaspitni rad

MINISTARSTVO PROSVETE: Nove disciplinske mere u školama nisu kazna, već dodatni vaspitni rad

Foto: YouTube screenshot


Novi Pravilnik o disciplinskim merama u školama stupa na snagu u ponedeljak, a predviđene mere sporne su za pojedina udruženja roditelja i nastavnika.

Ministarstvo prosvete, međutim, navodi da disciplinske mere “ni u kom slučaju nisu kazne”, kao i da je reč o “aktivnostima koje su dopuna vaspitnom radu sa učenicima”.

Mere iz Pravilnika će se odvijati isključivo u satima radnog vremena nastavnika i pedagoga, kažu iz Ministarstva za N1, i dodaju da su u izradi propisa učestvovali predstavnici nastavnika i roditelja, te da je Pravilnik u potpunosti u skladu sa važećim Zakonom iz 2017. godine.

Novim pravilnikom, dosadašnjem sistemu ukora dodaje se i takozvani “društveno-koristan rad” – za svaki prestup, biraće se odgovarajući radni zadatak sa liste koju je preporučilo Ministarstvo.

Takozvani “društveno-korisni zadaci” dodeljivaće se po principu teži prestup – stroža kazna.

Blaže mere propisuju se za nošenje neprikladne odeće, prljanje školskih prostorija, ometanje nastave i slično. U teže prestupe spadaju psihičko i fizičko nasilje, prepravljanje ocena u dnevniku, donošenje alkohola, narkotika, pirotehnike, pa čak i oružja.

Kazne za teže prestupe mogu biti čišćenje podova, ili učešće u aktivnostima kroz koje se uči izbegavanje problematičnog ponašanja. Problematični učenici mogu da se iskupe i radom u organizacijama poput Crvenog Krsta ili Svratišta.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar