NASTAVLJEN PROCES ZA REHABILITACIJU NEDIĆA: Saslušan istoričar Aleksandar Stojanović, nastavak 25. juna

NASTAVLJEN PROCES ZA REHABILITACIJU NEDIĆA: Saslušan istoričar Aleksandar Stojanović, nastavak 25. juna


Postupak po zahtevu za rehabilitaciju srpskog premijera za vreme okupacije u Drugom svetskom ratu Milana Nedića nastavljen je danas pred Višim sudom u Beogradu.

Tom prilikom saslušan je istoričar Aleksandar Stojanović, koji je odgovarao na pitanja suda, a njegovo ispitivanje biće nastavljeno 25. juna, kada će mu pitanja postavljati punomoćnik predlagača rehabilitacije advokat Zoran Živanović.

Inače, Živanović je sudu predložio da izvrši suočavanje do sada ispitanih istoričara čija se stanovišta ne poklapaju, odnosno koja su oprečna, kako bi se razjasnile činjenice i protivrečnosti.

O tom predlogu sud još nije odlučio, kao ni o predlozima za saslušanje još nekih svedoka, rekao je Živanović za Tanjug.

Postupak za rehabilitaciju Nedića iniciran je 2008. godine, ali je rasprava pred sudskim većem, kojoj prisustvuje i javnost, počela u decembru 2015. godine, od kada je sud saslušao četiri svedoka i pet istoričara.

Sud takođe očekuje okončanje vanparničnog postupka, proglašenja nestalog lica za umrlo – Božidara Nedića, inače oca predlagača rehabilitacije Aleksandra Nedića.
Predlagač rehabilitacije je Nedićev praunuk.

Iako nije ispitano mnogo svedoka, postupak je u više navrata bio ukočen po par meseci zbog pribavljanja određene dokumentacije od službi bezbednosti i rasprave o njima, kao i zbog zahteva jevrejskih opština da se umešaju u postupak i osporavaju vraćanje građanskih prava Nediću.

Međutim, sud nije dozvolio pravo mešanja, a tu odluku je potvrdio i Apelacioni sud, budući da je ovo “jednostranački postupak” koji se vodi po pravilima vanparničnog postupka i nema “druge strane”.

Nedićevi potomci zatražili su zahtevom za rehabilitaciju od suda da poništi Uredbu Vlade FNRJ kojom je Milan Nedić proglašen za narodnog neprijatelja i na osnovu koje su mu oduzeta građanska i imovinska prava, odnosno da ga rehabilituje.

Milan Nedić nikada nije bio osuđen, niti je protiv njega podignuta optužnica. Navodno je u pritvoru izvršio samoubistvo, a nikada nije objavljeno gde je sahranjen.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar