Reagovanje kompanije “Zegin”

Reagovanje kompanije “Zegin”


Prilikom pisanja tekstova “Veledrogiranje” i “Falsifikovali bolest i terapiju” (objavljeni u “Nedeljnom Ekspresu” 20. i 25. oktobra 2018) uredno smo pozvali kompaniju “Zegin” (na broj telefona dostupan na zvaničnoj internet stranici), a onda i zatražili da o poslovanju ove firme razgovaramo direktno sa vlasnikom Blagojem Mehandžiskim ili nekom drugom osobom koja je u kompaniji nadležna za komunikaciju sa medijima. Tom prilikom dobili smo obećanje da će nam se neko od nadležnih javiti, na broj telefona koji su nam prethodno uredno zatražili. Iako nas do danas niko iz ove firme nije pozvao, kompanija “Zegin helti fud” d.o.o. Vranje i “ZU Apoteka Zegin farm” Novi Sad dve nedelje kasnije odlučili su da na naš poziv odgovore. I to u formi demantija. I zato u skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju koje se odnose na pravo objavljivanja odgovora na informaciju, reagovanje kompanije “Zegin” objavljujemo u celosti.

“Vaš list stavio je kompaniju ‘Zegin’ u kontekst afera sa falsifikovanim lekovima koji se uvoze iz inostranstva i dao tu informaciju u etar, a da novinari ili urednik nisu proverili tu informaciju, na šta su po Zakonu o informisanju članom 9 dužni bili to da učine. Obaveza novinarske pažnje je, citiramo: ‘Urednik i novinar dužni su da s pažnjom primerenom okolnostima, pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenoj pojavi, događaju ili ličnosti provere njeno poreklo, istinitost i potpunost.’

Budući da se radi o pravnom licu, dostupnost podataka je utoliko lakša, međutim, novinar iz nekog razloga nije želeo ni da pokuša, s obzirom na to da na našu adresu nije stigao nijedan mejl sa pitanjima iz redakcije ‘Ekspres’.
Kako ste nam time što nas ništa niste ni pitali tendenciozno oduzeli mogućnost da odgovorimo na informacije koje ste bez provere objavili, ovim putem zahtevamo da objavite sledeće činjenice:

Svi navodi u navedenim tekstovima gde se kompanija ‘Zegin’ pominje u kontekstu ilegalne distribucije su netačni, a novinari se pre objavljivanja nisu ni potrudili da ih provere, zbog čega ćemo zaštitu tražiti i pravnim putem. Apsolutno nema nikakve istine u navodima da je ‘Zegin’ deo afere sa falsifikovanim lekovima iz inostranstva. To potvrđuje i činjenica da kompanija ‘Zegin’ nijedan lek koji prodaje u Srbiji ne uvozi iz inostranstva nego ih kupuje od domaćih proizvođača i distributera u Srbiji, koji za to imaju dozvolu nadležnih institucija, Ministarstva zdravlja i Agencije za lekove Republike Srbije. O svemu ovome list ‘Ekspres’ mogao je da dobije i dokaze iz dokumentacije, da je imao volju da objektivno pristupi istraživačkom radu i čuje drugu stranu.

Jedina istinita činjenica koja je objavljena u tekstu je da su lekovi u ‘Zegin’ apotekama najjeftiniji, a to je, kao što ste i sami napisali, potpuno legalno i u skladu sa propisima. Cene u svim ‘Zegin’ apotekama formirane su u skladu sa cenama konkurencije i uslovima na tržištu u Srbiji.”

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar