Društvo
09.04.2018. 14:55
Andrej Mlakar/ Mihailo Paunović/ Aleksandra Mirković, Foto: Ministarstvo odbrane

VOJSKE BALKANSKIH ZEMALJA I REGIONA: Ko ima jaču avijaciju, ko ime više tenkova i vojnika, a čiji brodovi su bolji

Ekspres.net
Izvor: Ekspres.net

Priča o nabavci borbene tehnike u regionu se ne stišava, posebno od najave Srbije da će od Rusije dodatno da kupi 4 transportna helikoptera Mil Mi 17V5 i četiri borbena helikoptera Mil Mi-35. Ubrzo je stigao odgovor iz Zagreba da Hrvatska u narednom periodu planira da nabavi 12 transportnih helikoptera " Black Hawk", s kojim bi zamenila transportnu flotu helikoptera ruske proizvodnje Mi-8 i Mi 171SH.

Tu svakako kad se doda i eskadrila F-16 " Barak" koje Zagreb nabavlja za 500 miliona dolara i Srbija koja je od Rusije dobila 6 migova 29, plus izražena želja da se nabavi još dodatna količina letelica, stiče se utisak da region polako klizi u trku u naoružanju.

Fokus pažnje medija dat je na vazduhoplovstvo, koje je bilo najslabija tačka armija regiona. Stanje se kod nekih zemalja počelo poboljšavati kada su postali deo NATO. Međutim ima i onih članica NATO iz regiona koje nisu odlučile da razvijaju sopstvenu borbenu avijaciju, već naglasak daju na borbene ili transportne helikoptere. Gde smo mi, a gde ostali dovoljno je pogledati podatke i izvući zaključak o tome.

https://youtu.be/39LZ-jBtJVc

VOJSKA SRBIJE KRENULO TEHNIČKO OPREMANJE

Vojska Srbije, u ovom trenutku, slabija  od oružanih snaga Rumunije i Bugarske, približne jačine sa je mađarskom armijom, a jača od oružanih formacija republika bivše SFRJ! Trenutno brojno stanje Vojske Srbije procenjuje se na 28.150 pripadnika.

Nakon završene reorganizacije tokom 2006-2008 Vojska Srbije ima ukupno 4 brigade kopnene vojske, uz jednu specijalnu i jednu artiljerijsku brigadu. Direktno podčinjene generalštabu su gardijska, logistička i brigada veze. Pešadijske brigade imaju 11-12 bataljona - diviziona, od toga po 1 tenkovski i 2 mehanizovana bataljona. Ukupno Vojska Srbije ima četiri tenkovska i osam mehanizovanih bataljona, sa 630 oklopnih borbenih vozila. Novim rešenjima ukinute su veće, samostalne jedinice OMJ, tako da je sada najkrupnija jedinica bataljon, podređen komandi brigade KoV-a. U upotrebi su zadržani jedino tenkovi M-84, i jedna četa sa tenkovima T-72, u sastavu 4.brigade KoV-a. Višak raspoloživih tenkova je zadržan kao remontna rezerva ili je do daljnjeg predata Centralnoj logističkoj bazi. Što se tiče oklopnih transportera glavni oslonac je BVP M-80, komandno vozilo BTR-50PK, jedno vozilo po bataljonu, u sastavu komandnih četa bataljona . Za potrebe izviđanja i dalje ostaje BRDM-2, po 3 u svakom bataljonu u sastavu komandnih četa tenkovskog i mehanizovanog bataljona. Tenkovi T-55 i PT-76 su proglašeni neperspektivnim i povučeni iz naoružanja. Novu formaciju tenkovskog bataljona, sačinjava 53 tenka (1 komandni tenk i 4 čete sa po 13 tenkova, ukupno 53 tenka). Tenkovski bataljon pored četiri tenkovske čete, u sastavu ima i komandu i komandnu četu, u čijoj formaciji se nalaze 3 BRDM-2, 1 TZI i 2 MT-55. Bataljoni imaju različite stepene razvijenosti označene od G1 do G4.

Od 2016.godine svaki mehanizovani bataljon dobija po jednu samohodnu artiljerijsku bateriju PVO (sab PVO) sa topovima 30/2mm M53/59/70 J171A. U bateriji se nalaze 6 oruđa i to, po jedna baterija u svakom tenkovskom bataljonu.  Mehanizovani bataljon Vojske Srbije pored komandne ima i tri mehanizovane i četu za podršku. Ukupno 40 BVP M-80A (komandni BVP i 3 čete sa po 13 BVP M-80A, ukupno 40 vozila). Četa, bilo da je u pitanju tenkovska ili mehanizovana ima 3 voda sa po 4 vozila, plus komandno vozilo čete, sa ukupno 13 tenkova ili borbenih vozila pješadije. U sastavu komandne čete nalazi se 1 komandni BTR-50PK, 1 TZI, 2 MT-55 i 3 BRDM-2. Četa za podršku je opremljena vozilima POLO M-83 i minobacačima 120 mm.

Od opreme Vojska Srbije raspolaže sa 232 od čega 212 aktivnih tenkova M-84 (M-84A), 63 od čega 13 aktivnih tenkova T-72M,  323 BVP M-80A, 76 izviđačkih vozila BRDM-2: od čega 36 aktivnih, 40 od čega 12 aktivnih komandnih vozila BTR-50PK,  48 BOV-1 (M-83) sa 9K11 Malyutka (AT-3 Sagger); 515 artiljerijskih oruđa: 67 2S1 Gvozdika kalibra 122 mm,  204: 122mm 78 D-30; 130mm 18 M-46; 152mm 36 M-84 NORA-A; 155mm 72: 66 M114 (M1); 6 M-65 VRB 81: 128mm 78: 18 M-63 Plamen; 60 M-77 Oganj; 262mm 3 M-87 Orka, mninobacači 163: 82mm 106 M-69; 120mm 57 M-74/M-75.

Rečna flotila sastoji se od 5 patrolnih brodova, 3 DJČ 411; 2 rečna patrolna čamca, 4 minolovca klase Neštin i komandnog broda Kozara.

Protivvazdušna odbranu čini : 15 raketnih PVO sistema: 6 S-125 Neva (SA-3 Goa): 86 2K12 Kub (SA-6 Gainful), ručni PVO sistemi 9K32 Strela-2 (SA-7 Grail); 9K310 Igla-1 (SA-16 Gimlet), protivavionskih topovi 40mm 24 Bofors L-70, trupnu PVO čini 17+: 12 9K31M Strela-1M (SA-9 Gaskin); 5 9K35M Strela-10M; 9K32M Strela-2M (SA-7 Grail); Šilo (SA-16 Gimlet), protivavionska artiljerija 36 Bofors L70 40mm.

Ratno vazduhoplovstvo sastoji se 2 MiG-29 Fulcrum; 1 MiG-29UB Fulcrum, iz Rusije je nabavljeno još 6 MiG-29 koji se nalaze na remontu. Jurišnu avijaciju čini 17 J-22 Orao, 3 IJ-22R od koji je samo 7 operativno; 45 aviona za obuku 21 G-4 Super Galeb; 11 Utva-75; 16 Lasta 95 od kojih je 8 nedavno primljeno.Transportnu avijaciju čini 2 An-26 , 1 An-2 Colt. Srbija raspolaže i sa 50 višenamenskih helikoptera i to 1 Mi-17 Hip H; 2 Mi-17V-5 Hip; 2 SA341H Gazelle (HI-42); 34 SA341H Gazelle (HN-42)/SA342L Gazelle (HN-45); 13 SA341H Gazelle (HO-42)/SA342L1 Gazelle (HO-45)) 6 Mi-8T Hip (HT-40).

Ministar odbrane Srbije, Aleksandar Vulin potvrdio je nedavno i da će Srbija od Rusije kuptit još 4 transportna helikoptera M-17V5 i četiri brobena helikoptera Mil Mi-35. Novih devet Erbasovih helikoptera H-145M (šest za vojsku i tri za policiju), treba da stignu do pocetka 2019. godine.

https://youtu.be/9aNhEvuzTXs

HRVATSKA VOJSKA - VOJNO JAČANJE

Hrvatska je od prijema u NATO pakt poslednjih godina krenula u obnovu svoje vojske u koju nije ulagano odsta dugo.  Hrvatska ima BDP od 79 milijardi dolara, vojni budžet od milijardu dolara (1,7%). U poslednjih par godina izvršene su značajne nabavke od kojih se ističu izviđački helikopteri OH-58D Kajova, samohodne haubice Panzer haubice PZH -2000, a uskoro sledi i nabavka doduše polovnih izraelski borbenih aviona F-16 Barak, a najavljena je i nabavka transportnih helikoptera UH-60 Black Hawk.

Hrvatska ima sad trenutno operativno oko 18.560 ljudi, od čega na kopnenu vojsku otpada najveći deo 14.935 ljudi organizovanih u 1 mehanizovanu i 1 motorizovanu brigadu. Od opreme HV raspolaže sa 72 tenka  M-84A4 od čega će 16 će biti modernizovano na standard M-84A5, dok će nakon 2020. operativno biti 48 tenkova, 128 BVP M-80A,  445 BVT od čega 126 Patria AMV,10 Iveco LMV ,83 M1151 HMMWV,172 Oshkosh M-ATV,34 MaxxPRO,20 RG-33L), Artiljerija 495 (36 APR-40,8 RAK-12(60 u rezervi),12 PzH-2000 (+3 za rez delove),9 2S1 Gvozdika,18 CITER L-33,18 M-84 NORA-A,36 M-46H1,54 D-30RHM94,48 M-56/M101,12 M-116)
PVO čini  645 sistema od čega 9 Strijela-10CROA-1, 44 BOV-20/3,12 Bofors L-70 40 mm u sprezi sa radarom Žirafa ,67 prenosnih PVO sisrema 9K38 Igla,513 9K32 Strela-2M

Ratno vazduhoplovstvo broji 2.000 ljudi. Od tehnike raspolažu sa 7 operativnih Mig-21bis/UMD, zatim 17 turboelsinih aviona PC-9 Pilatus. Helikoptersku flotu čini 22 Mi-17, 16 OH-58D Kiowa Warrior,8 Bell-206.

Hrvatska je nedavno odučila da za potrebe obnove lovačke avijacije u Izraelu nabavi polovne F-16 C/D Barak. Posao nabavke je vredan 500 miliona američkih dolara.

Hrvatska ratna mornaricu čini 1.625 ljudi. Od plovila raspolažu sa 2 raketne topovnjače klase "Kralj" ( RTOP-11 "Kralj Petar Krešimir IV",RTOP-12 "Kralj Dmitar Zvonimir"), 2 raketne topovnjače klase "Helsinki" (RTOP-41 "Vukovar",RTOP-42 "Dubrovnik") 1 raketna topovnjača klase "Koncar" (RTOP-21 "Sibenik"),4 partolna broda klase "Mirna", 30 pomoćnih i brodova za logističku podrsku. Obalsku odbranu čine 3 mobilna raketna sistema MOL sa protivbrodskim raketana RBS-15.

https://youtu.be/HssOKBLWcF4

Oružane snage Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je sa državnom strukturom, dva entiteta i deset kantona, plus opštine zemlja koja ima najveći državni aparat. I danas uprkos skoro dve decenije od završetka rata podložna je političkim krizama i nestabilnostima na unutrašnjem planu, relacije dva eniteta i jak islamski faktor. Oružane snage postale su jednistvene od 2006. godine kada je Butmirskim sporazumom rasformirana VRS.

Veliki deo tehnike Oružane snage BiH nasledile su od VRS. Danas OS BiH raspolažu sa: 87 tenkova M-84A, 36 tenkova M-60 A3 i A3 od ukupno 45  dobijenih u okviru programa inostrane pomoć,  25 tenkova AMX-30B2 od ukupno 36 doniranih od strane UAE. Lako oklopno vozilo AML-90, nabavljeno 19 komada i ne zna se da li su svi u operativnom stanju. OS BiH raspolaže i sa 55 tenkova T-55 od kojih je jedva 40 u operativnom stanju, dok ih 14 uništeno kao višak, a 34 tenka prodata Iraku. Od 20 samohodnih PA topova ZSU -57 kalibra 57 mm od kojih je polovina zarobljena u ratu, 9 je uništeno, dok ih je 11 u operativnoj upotrebi. Od 80 oklopnih transportera M-113A2  svega je 24 ili nešto malo više operativno, nepoznat je broj operativnih oklopnih transportera AMX-10 kojih je u okviru programa pomoci dobijeno 25 komada, a većina od 70 oklopnih transportera M-60 bivše JNA je uništena kao višak. Od naknadno kupljenih 36 oklopnih vozilia ruske proizvodnje BTR-70 iz Mađarske, 14 ih je u operativnoj upotrebi, 22 su prodata, a 4 su trebali biti predati MUP-u RS i SIPA-i na korištenje. Od sredstava kao što su višecevni bacači raketa, oružane snage BiH poseduju 4 sistema M-87 Orkan kalibra 262 mm čija je sudbina nepoznata, 14 sistema M-63 Plamen kalibra 128 mm, 36 sistema APRA-40 kalibra 122 mm kupljenih u Rumuniji, 47 sistema lakih VBR-ova Tip-63 kalibra 107 mm.

Bosna i Hercegovina u skladu sa dozvoljenim limitima oružanih sistema po odredbama Bečkog Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja može imati 410 tenkova, a realno stanje je 137 ispravnih tenkova, zatim može imati 340 oklopnih transportera, a faktičko stanje je da ima 63

Brigada RV i PVO broji 800 ljudi i većinom je danas satavljena o helikopterske flote bez borbenih aviona. Tako RV OS BiH raspolaže sa: 4 Mi-8MTV Hip; 1 Mi-17 Hip H; 1 SA-341H Gazelle (HN-42); 7 SA-342L Gazelle (HN-45M), 8 Mi-8 Hip Light 13 Bell 205 (UH-1H Iroquois). Borbeni avioni koji su se nalazili u sastav V i PVO VRS su povučeni iz operativne upotrebe i to 7 J-22 Orao 6 J-1 (J-21) Jastreb; 3 TJ-1(NJ-21), 2 RJ-1 (IJ-21) , 1 G-4 Super Galeb (N-62)

PVO čini: prenosni raketni PVo sistem 9K34 Strela-3 (SA-14 Gremlin); i samohdni PVO raketni sistem 9K310 KUB (SA-16 Gimlet). Protivavionsku artiljeriju čine: 169: 20mm 9 BOV-3 SPAAG; 30mm 154: 38 M53;116 M-53-59; 57mm 6 ZSU 57/2, vučni 595: 20mm 468: 32 M-55A2, 4 M38, 1 M55 A2B1, 293 M55 A3/A4, 138 M75; 23mm 38: 29 ZU-23, 9 GSh-23; 30mm 33 M-53; 37mm 7 Type-55; 40mm 49: 31 L60, 16 L70, 2 M-12.

https://youtu.be/leZVgaZRjwE

Albanska armija

Albanija je zemlja koja iako je članica NATO saveza ima daleko najslabije opremljenu armiju posle Crnogorske u regionu. Albanija je svoj vojni put započela kao članica Varšavskog pakta, da bi zatim ga napustila i uspostavila saradnju sa NR Kinom. Međutim i razlaz sa Kinom bio je uvod u totalnu izolaciju zemlje koja je trajala do pred kraj 1980- tih godina 20 veka. Albanija je posle haosa u zemlji izazvanog propašću pripamidalnih štedionica i raspada armije, svoju vojsku počela da diže iznova. Trenutno brojno stanje albanske armije iznosi 14.500  vojnika.

Od tehnike Albanci raspolažu sa 40 prastarih kineskih tenkova Type 59.Nešto bolje stanje je u nabavci oklopnih vozila i trenaca, pa tako Albanija raspolaže sa  797 različitih vozila od čega 80 Land Rover Wolf, 150 Mercedes Benz G,250 Iveco VM-90,15 Iveco LMV,30 HUMVEE,50 MRAP,5+ Nexter Aravis,1+ Nexter Titus,130 M-113,86 YW-531. Od artiljerijskih oruđa, Abanija raspolaže sa 709 minobacača M-120,M-43.

Ratno vazduhoplovstvo raspolaže sa 2.000 pripadnika bez borbene avijacije koja je ponuđena na prodaju. Radi se o muzejskim premercima lovaca kineske proizvodnje J-6, J-7. Danas Albanija raspolaže sa 23 borbena i transportna helikoptera od čega 5 AS-532, 8 MBB Bo-105, i 3 AB-205.

Albanija danas nema klasičnu mornaricu, već je formirana obalna straža koja broji 1.000 pripadnika, a opremljeni su sa 6 patrolnih brodova klase "Damen Stan 4207, 22 patrolna čamca i
10 pomoćnih brodova.

https://youtu.be/owTy4dgmUd8

MAĐARSKA ARMIJA

Mađarska je takođe bila članica Varšavskog pakta, koja je posle raspada odlučila da zatraži prijem u članstvo Severnoatalnske alijanse, u koju je primljena aprila 1999. godine. U odnosu na doba Varšavskog pakta, opremljenost armije je bleda senka.

Tako od teže tehnike Mađari danas poseduju samo 34 operativna tenka T 72, oko 600 oklopnih vozila BTR-80, 250 izviđačkih vozila BRDM-2, 20 M-ATV, 80 M1151 HMMWV. Od artiljerijskih sistema Mađari poseduju 65 BM-21 Grad, 300 haubica 152mm D20.

Mađarska je poslednjih godina značajan novac uložila u modernizaciju lovačkih snaga, pa tako Mađari trenutno u regionu imaju najsavremeniju flotu borbenih aviona 14 švedskih JAS -39 Gripen. Značajan napor se ulaže u remont i modernizaciju  12 borebnih helikoptera Mi-24 i 13 transportnih  Mi-17, 13. Mađari su kupili i 2 Eurocopter AS350.

https://youtu.be/v9Pl-wtbTVs

ARMIJA REPUBLIKE RUMUNIJE

Vojska Rumunije sačinjavaju tri dela, a to su: Kopnena vojska, Vazduhoplovne snage i Mornarica. U miru, vojskom upravlja Ministar nacionalne bezbednosti, a u ratu predsednik Rumunije. Rumunija danas raspolaže sa  71.400 vojnika od čega na kopnenu vojsku otpada 42.600 ljudi organizovanih u 3 divizije. Kopnena vojska raspolaće sa 437 tenkova od čega 250 T-55, 42 TR-580, 91 TR-85, 54 TR-85M1, 124 borbena vozila pešadije od kojih su 23 MLI-84,101 MLI-84JDER,  1.609 oklopnih  transportera i to 75 MLVM, 69 B33 TAB “Zimbru”,31 Piranha III,367 TAB-71,140 TAB-77,362 TABC-79,60 MaxxPRO, 899 primeraka artiljerijskih oruđa i to 6 2S1,18 M-89,72 M1938,240 M1981,133 APR-40,54 LAROM,266 M1982... PVO raspolaže sa  66 cevnih sistema 42 Gepard,24 GDF-203.

Ratno vazduhoplovstvo broji  8.400 ljudi. Od tehnike Ruminija raspolaže sa 36  lovaca MiG-21 Lnser u nekoliko verzija (10 Mig-21 Lancer A,6 Mig-21 Lancer B,20 Mig-21 Lancer C). Od Portugala 2016 kupljeno je dvanaest devet jednoseda F-16A i tri dvoseda F-16B lovačkih aviona  za 628 miliona evra.

Za obuku pilota Rumunija raspolaže i sa 32 školska aviona i to 10 IAR-99 Soim, 10 IAR-99C, 12 Yak-52. Helikopterska flota sastavljena je od 67 višenamenskih helikoptera  od čega su 23 IAR-330 Socat,7 SA-316B... PVO Rumunije raspolaže sa 14 raketnih sistema 6 S-75M3 Volkhov, 8 MIM-23 HAWK PIP-III. Rumunija je takođe prošle godine izrazila želju da nabavi od SAD i raketni sistem Patriot .

Ratna mornarica Rumunije broji 6.900 pripadnika  raspolaže sa 3 razarača od čega 1 Marasesti,2 Regele Ferdinand, 4 krovete od čega su 2 Tetal II,2 Tetal I, 3 patrolna broda. Rečna flotila raspolaže i sa 11 rečnih monitora od koji su 4 Brutar I, 4 Brutar II, i 3 Kogalnicealu, 6 patrolnih brodova VD-141 i 11 Minolovca/Minopolagača. Jedina operativna podmornica klase Kilo povučena je iz operativne upotrebe. Rumunija je izrazila želju da u narednim decenijama počne opremanje i gradnju podmornica iz sopstvenih izvora. Mornarička pešadija : 350 ljudi,14 oklopnih transportera (11 ABC-79M,3 TABC-79M).

https://youtu.be/ORITI8E47nc

Armija Crne Gore, nemaju tenkove, a nebo im čuva NATO

Crna Gora je svoju vojsku formirala odmah posle osamostaljenja ove države posle održanog referenduma 3. juna 2006. godine. Dan posle referenduma, ispred zgrade komande Podgoričkog korpusa umesto zastave SCG podignuta crnogorska.

Crnogorska vojska nasledila je od naoružanja i vojne opreme sve ono što je ostalo na teritoriji Crne Gore i pripadalo dvema korpusima, Podgoričkom i Korpusu Ratne mornarice. Crnogorci su 2006 godine imali na raspolaganju u kopnenoj vojsci 4,400 oficira, podoficira i vojnika. Od tehnike brojno stanje je bilo 62 tenka T-55, 33 oklopna transportera OT M-60, 10 BTR-50, 7 izviđačkih BRDM-2, od artiljerijskih sistema na tlu Crne Gore nalazilo se 36 haubica D-30 122 mm, 46 topova M-46 ,14 topova T-12 koji su bili deo obalske odbrane. Od ove količine nauržanja u pećima Nikšićke željezare završilo je 61 tenk, svi oklopni transporteri, deo podmornica.

Prema prvoj organizaciji nakon osnivanja juna 2006. godine, Vojska Crne Gore (VCG) se sastojala iz počasnog bataljona, čete vojne policije, lake pešadijske brigade, specijalne brigade, baze za trening i podršku, vazduhoplovne i mornaričke baze. Početkom 2009. godine došlo je do transformacije i smanjivanja kako bi se postigla bolja efektivnost i niži troškovi.

Laka pešadijska specijalna brigada i logistička baza objedinjene su u Brigadu kopnene vojske (KoV), formiran je Centar za obuku te su počasni vod i mornarička baza preimenovani u Počasnu gardu i Mornaricu Crne Gore. Vazduhoplovna baza smeštena je na aerodromu „Golubovci “pokraj Podgorice. Mornarička baza smeštena je u Baru.

Tako Kopnena vojska broji 1.500 ljudi. Od glavnog naoružanja Crnogorska vojska raspolaže sa: 44 minobacača kalibra 82 mm; 32 komada minobacača 120 mm, 12 samohodnih višeevnih bacača raketa 128 mm M 63 "Plamen"; 12 komada vučnih top haubica 122mm, D30 (J) i D30 (C). Od borbenih vozila Crnogorci raspolažu sa 6 BOV M 86, 9 BOV M83.
U Mornarici CG posle reformi ostalo je 350 ljudi. Od naoružanja tu su: VPBR fregata klase Kotor, 2 raketne topovnjače, bez raketnog naoružanja. Na sva tri broda izvršena je konverzija u patrolne brodove. Školski brod jedrenjak " Jadran"; Pučinski remorker PR-41 1 Barkasa ronilačka 1 i Lučka dizalica, tip LDI 18 1.

Ratno vazduhoplovstvo trenutno broji: 230 ljudi. Trenutno VCG poseduje 14 helikoptera „gazela”, od kojih je pet namenjeno borbenim zadacima i mogu biti naoružani sa četiri protivoklopne rakete „maljutka” ili s dva projektila vazduh-vazduh „strela 2M”. Preostali helikopteri, osim jednog koji obavlja izviđačke zadatke, opšte su namene.  Crna Gora će ove godine za svoju vojsku nabavlja višenamenske helikoptere bell 412EPI”.

U arsenalu jedinice nalaze se i četiri mlazna aviona „supergaleb G4″, koji se redovno održavaju, ali se više ne koriste za zadatke.

https://youtu.be/EHf0-NxhkMU

MAKEDONSKA ARMIJA -GLAVNI CILJ NATO

Stvaranje Armije Republike Makedonije (ARM) usledilo je posle posle povlačenja JNA iz te najjužnije bivše jugoslovenske republike februara 1992. godine. Makedonska vojska, posle raspada bivše Jugoslavije, ostala je bez ijednog upotrebljivog komada ozbiljnijeg naoruzanja, pošto je tadasnja JNA iz te države "povukla" gotovo sve. Veliki problem stvaranju oružanih snaga predstavljala je Rezolucija Saveta bezbednosti UN, kojom je Makedoniji, kao i većini država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, zabranjen uvoz oružja, te su tako tri transportna helikoptera Mi -8 godinama bila ofarbana u belo.
Međunarodna zajednica, kao i Bugarska, popunili su brojnim poklonima poslednjih decenija gotovo sve vidove oružanih snaga Makedonije. Makedonska vojska raspolagala sa tenkovima T-55, koji su kao poklon 1999. godine dobijeni od Bugarske, ali je svega nesto malo bilo operativno. Bugarska je Makedoniji, tom prilikom poklonila i 142 artiljerijska orudja kalibra do 152 milimetra, ali se radilo o orudjima starije proizvodnje.
Makedonija je iz Nemačke dobila 60 oklopnih transportera BTR-70, 63 M-113 iz Italije, deset grčkih "leonidasa" te izvestan broj nemačkih "hermelina".Takođe, i 36 haubica kalibra 105 milimetara, 30 kamiona 707 automatskih pušaka M3
Tokom okršaja sa albanskih teroristima iz redova ONA iz Ukrajine su nabavljeni i brobeni helikopteri Mi-21 12 komada i  4 aviona "suhoj SU-25".Kopnena vojska smatra se okosnicom makedonskih oružanih snaga te igra ključnu ulogu u osigurava nju bezbjednosti i teritorijalnog integriteta Republike Makedonije. Podeljena je na snage za brzo reagovanje, stratešku rezervu i snage podrške. Aktivna vojska broji 8.000 ljudi. Od tehnike raspolažu sa 31 tenkom T-72 A, 10 izviđačkih vozila BRDM-2, 11 borbenih vozila pešadije i to 10 BMP-2; 1 BMP-2K; 200 oklopnih transportera  ( 9 Leonidas; 28 M113; 10 MT-LB,57 BTR-70; 12 BTR-80; 84 TM-170 Hermelin), od artiljerijskih oruđa 126 komada od čega 14 M-56; 122mm, 56 M-30 M-1938, VBR 122mm 6 BM-21; M-63 Plamen 128mm, 11 minobacača M-75 120mm, 39 PVO sistema:  8 9K35 Strela-10 (SA-13 Gopher), 10  prenosnih PVO sistema 9K310 Igla-1 (SA-16 Gimlet) kao i 36 primeraka protivavionske artiljerije bofors kalibra 40 mm.Makedonske vazduhoplovne snage formirane su 10. juna 1992. a prvi avioni, Utva-66 i 4 školske Utve-75 A21 stigli su iz makedonskog Vazduhoplovnog saveza. Danas RV Makedonije raspolaže sa: 1 laki transportni avion  An-2R Colt, 5 aviona za obuku Zlin Z-242 kupljenih od Česke 1995,  4 jurišna helikoptera Mi-24V Hind E (10: 2 Mi-24K Hind G2; 8 Mi-24V Hind E neoperativni), 6 transportnih helikoptera 4 Mi-8MTV Hip; 2 Mi-17 Hip H (operativna 2 Mi-8MTV),  4 Bell-206B-3 ‘’Jet Ranger’’ za obuku. Sva 4 Su-25 su neoperativna.
Bugraska, koja je bila članica Varšavskog pakta, prešla je dug put dok nije postala punopravna članica NATO 2008. Danas Bugari raspolažu sa  31,300 vojnika, od čega na kopnenu vojsku otpada 16.300 ljudi. Organizacijski armija se sastoji od brigade specijalne namene koju čine 1 specijalni bataljon, 1 padobranski i jedan planinski bataljon, zatim 2 mehanizovane brigade sa po 4 mehanizovana bataljona, jedan divizion samohodne artiljerije, 1 bataljon inžinjerije, 1 bataljon PVO i jedan bataljon za logistiku. Borbenu podršku sačinjava 1 artiljerijski puk (1 bataljon poljske artiljerije i bataljon VRB, 1 inžinjerijski puk i izviđački puk, kao i dva samostalna mehanizovana bataljona.

Što se tiče tehnike Bugarska raspolaže sa 80 tenkova tipa T-72, 160 borbenih vozila pešadije od čega 90 otpada na BMP-1, a 70 BMP-23; 120 oklopnih transportera od čega je 100 guseničara MT-LB, a 20 točkaša BTR-60. Kao članica NATO Bugarska je od SAD kao donaciju primila i 7 M1117 ASV vozila M.R.A.P konfiguracije. Od protivoklopnih sistema Bugarska raspolaže sa 24 9P148 Konkurs (AT-5 Spandrel), ručnim protivoklopnim raketnim sistemima 9K111 Fagot (AT-4 Spigot); 9K111-1 Konkurs (AT-5 Spandrel); (9K11 Malyutka (AT-3 Sagger) u rezervi, sa 126 protivtenkovskih topova 85mm (+150 D-44 u rezervi); 100mm 126 MT-12. Bugari raspolaži i sa 311 artiljerijskih oruđa od kojih su samohodna : 122mm 48 2S1, vučna : 152mm 24 D-20, VRB : 122mm 24 BM-21, minobacači : 120mm 215 2S11 Tundža (samohodni). Trupnu PVO čini

24 9K33 Osa SA-8 Gecko, PAA : 400, samohodni PVO sistemi : 23mm ZSU-23-4, vučni, 23mm ZU-23; 57mm S-60; 100mm KS-19.

Ratna mornarica bigarske broji 3,450 ljudi, a od naoružanja: 4 fregate FFM 3 Drazki (ex-Belgijski Wielingen, jedan fregata Smeli (ex-sovjetski Koni); 3 patrolna broda PCFG 1 Mulnaya† (ex-sovjestski Tarantul II) sa PCT 2 Reshitelni (ex-sovjstski Pauk I), sa 6 minolovaca i minopolagača MHC 1 Tsibar (Tripartite – ex-belgijski Flower), MSC 3 Briz (ex-sovjetski Sonya), MSI 2 Olya (ex-sovjetski), 8 pomoćnih brojeva 2 AGS; 2 AOL; 1 ARS; 2 ATF; 1 AX, mornarička avijacija Protivpodmornički helikopteri : 3 AS565MB Panther.

Brojno stanje ratnog vazduhoplovstva je: 6,700 ljudi. Od perativnih letelica Bugari raspolažu sa 16 lovaca bombardera: 12 MiG-29A Fulcrum; 4 MiG-29UB Fulcrum; 12 jurišnika Su-25K, 1 izviđačkog aviona An-30 Clank, 7 transportnih aviona 3 C-27J Spartan; laki 4: 1 An-2T Colt; 2 L-410UVP-E; 1 PC-12M, kao i 12 aviona za obuku 6 L-39ZA Albatros; 6 PC-9M (osnovni). Od helikoptera Bugarsko RV raspolaže sa: 6 Mi-24D/V Hind D/E, 6 Mi-17 Hip H;  12 AS532AL Cougar;  6 Bell 206 Jet Ranger, kao i bespilotnim letelicama Yastreb-2S

Od PVO sistema: 10 S-200 (SA-5 Gammon); 2 baterije sa 10 SLO S-300 (SA-10 Grumble), 18 S-75 Dvina (SA-2 Guideline), 30 S-125 Pechora (SA-3 Goa); 20 2K12 Kub (SA-6 Gainful).

 

Komentari
Dodaj komentar
Close
Vremenska prognoza
clear sky
23°C
26.06.2022.
Beograd

Najnovije

Vidi sve

Najčitanije

Vidi sve

Iz drugačijeg ugla

Vidi sve