ŽELITE LI DA POSTANETE OFICIR VOJSKE SRBIJE: Raspisan konkurs za vojne škole, gimnazije i akademiju

ŽELITE LI DA POSTANETE OFICIR VOJSKE SRBIJE: Raspisan konkurs za vojne škole, gimnazije i akademiju

Foto: Vojna gimnazija


Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije otvorili su konkurse za prijem učenika i kadeta u vojne škole, koji će trajati do 15. odnosno 31. marta. U Vojnu gimnaziju prima se 90, a u Srednju stručnu vojnu školu 45 učenika, dok će Vojna akademija ove godine upisati 87 kadeta, a Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije 25.

Mladići i devojke koji žele da konkurišu za upis u vojne škole, potrebno je da na vreme podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Uz prijavu potrebno je priložiti neophodnu dokumentaciju.

Konkurs za Vojnu gimnaziju traje do 15. marta, a za Srednju stručnu vojnu školu, Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije do 31. marta. 2018. godine.

Vojna akademija i Vojna gimnazija će, za vreme trajanja konkursa, svake subote organizovati akciju „Otvorena vrata“. Tada će svi zainteresovani biti u prilici da posete ove škole i neposredno se upoznaju sa njihovim kapacitetima i mogućnostima, dok će im zaposleni pružiti sve potrebne informacije u vezi sa konkursom i uslovima života i rada.

Za vreme školovanja, učenicima i kadetima obezbeđeni su besplatan smeštaj i ishrana u internatima Vojne akademije i Vojne gimnazije, kao i celokupna nastavna literatura, kapaciteti Sportskog centra, biblioteke, internet centra.

Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima. Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda – službe.

Konkurs je objavljen u magazinu „ODBRANA“ i na sajtovima Ministarstva odbrane – www.mod.gov.rs, Univerziteta odbrane – www.uo.mod.gov.rs, Vojne akademije – www.va.mod.gov.rs, Vojnomedicinske akademije – www.vma.mod.gov.rs i Vojne gimnazije – www.gimnazija.mod.gov.rs, gde se može naći više informacija o uslovima konkursa i o potrebnoj dokumentaciji.

Linkovi:
– Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije
– Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Srednje stručne vojne škole
– Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu

 

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar