PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA: Banke nemaju pravo na proviziju za obradu kredita

PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA: Banke nemaju pravo na proviziju za obradu kredita


Apelacioni sud u Beogradu doneo je prvu pravosnažnu presudu po kojoj banka nema pravo da naplaćuje trošak obrade kredita, odnosno proviziju za obradu kredita, piše B92.

„Ovo je prva pravosnažna (konačna) presuda po tom osnovu doneta od strane Apelacionog suda u Beogradu. Pre toga su donete dve identične na Višem sudu u Somboru”, kaže predsednik Udruženja bankarskih klijenata Efektiva.Dejan Gavrilović.

Presudom je, kako Gavrilović kaže, utvrđeno da je ništavna odredba ugovora kojom je ugovorena ova naknada, a koja je suprotna članu Zakona o obligacionim odnosima, koji definiše kamatu kao jedinu cenu kredita. Sud u presudi konstatuje da nije jasno na koje stvarne troškove se odnosi naplata ove provizije, ni da li ih stvarno ima, jer je banka sve svoje troškove morala već da ukalkuliše u kamatu, kao cenu prodatog novca.

„Banke u Srbiji su na ovaj način, poslednjih 15 godina od gradana i privrede Srbije naplatile više od 100 miliona evra. Samo na stambenim kreditima, kojih u Srbiji trenutno ima oko 90.000, ako se uzme da je prosecan iznos kredita bio oko 50.000 evra a prosecan procenat naplacene provizije za obradu kredita bio 1 odsto, dolazi se do iznosa od 45 miliona evra naplacenih samo na ovom tipu kredita”, navodi Gavrilović.

Da je ovaj trošak fiktivan, a ne stvarni trošak, pokazuje poređenje dva kredita, jednog na iznos od 1.000 evra a drugi na iznos od 10.000 evra.

Banka sa oba klijenta obavi isti posao realizacije kreditnog posla i na oba kredita naplati 1 odsto od odobrenog iznosa, što znači da na prvom zaradi 10 evra a na drugom 100 evra, za potpuno isti posao, kaže on.

Prema Gavrilovićevim recima, pravo na povraćaj imaju svi korisnici kredita koji su platili proviziju za obradu kredita, bez obzira na to da li je reč o fizičkim ili pravnim licima. Svi tipovi kredita (stambeni, keš, potrošacki, auto, biznis, privreda, krediti za adaptaciju itd), kao i krediti koji su isplaćeni u bilo kojoj valuti (dinarski, evro i švajcarski franak).

„Pravo na povraćaj se ostvaruje tužbom, nema zastare za ove postupke, tako da mogu da tuže svi koji su unazad 15 godina, od kada strane banke posluju u Srbiji, podigli neki od kredita. Takođe, bez obzira na to da li je kredit otplaćen ili je još uvek u otplati”, ističe Gavrilović.

Gavrilović navodi da je i Narodna banka Srbije nedavno poslala dopis svim bankama u kom ih upozorava da trošak obrade kredita ne mogu da naplaćuju u procentualnom iznosu, te da on ne sme da bude zamena za prenisko određenu kamatnu stopu, a čime se klijenti dovode u neravnopravan položaj.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar