U TRAJANJU OD 30 MESECI: Dogovoren novi aranžman Srbije i MMF-a

U TRAJANJU OD 30 MESECI: Dogovoren novi aranžman Srbije i MMF-a


Vlada Srbije postigla je dogovor da delegacijom Medjunarodnog monetarnog fonda (MMF) o novom aranžmanu u trajanju od 30 meseci koji ne bio bio finansijski već savetodavni (Instrument za koordinaciju politika – PCI), saopštio je danas MMF.

Delegacija MMF-a koju predvodi Džejms Ruf boravila je u Beogradu od 11. juna povodom završetka razgovora o novom programu sa Srbijom o makroekonomskim politikama i reformama, koji Izvršni odbor MMF-a treba da odbori sredinom jula.

PCI je novi instrument koji je MMF uveo tokom 2017. godine u cilju pružanja podrške zemljama kao što je Srbija, za koje bi bio koristan okvir predvidjen programom MMF-a, ali kojima nije potrebna finansijska podrška te finansijske institucije.

“Program podržan od PCI ima za cilj održanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i ostvarivanje napretka u realizaciji ambicioznog plana strukturnih i institucionalnih reformi radi podsticanja brzog i inkluzivnog rasta, otvaranja novih radnih mesta i podizanja životnog standarda”, objasnio je Ruf.

On je ocenio da su makroekonomski izgledi Srbije i dalje dobri, da je rast dostigao 4,6 procenata medjugodišnje u prvom kvartalu i očekuje se da će dostići najmanje 3,5 procenta u ovoj godini, a da je inflacija i dalje niska i procenjuje se da će biti oko dva procenta do kraja 2018. godine, zahvaljujući podršci odgovarajuće monetarne politike Narodne banke Srbije.

“Fiskalna politika pod okriljem PCI ima za cilj očuvanje pozitivnih rezultata koje nije bilo lako postići, u cilju obezbedjenja stabilne silazne putanje javnog duga, uz pružanje podrške bržem održivom rastu. Očekujemo da će javne finansije i ove godine zabeležiti suficit”, rekao je Ruf.

On je dodao da je od 2019. godine pa nadalje cilj programa MMF-a sa Srbijom nizak ukupni deficit, što bi dovelo do smanjenja javnog duga na nivo ispod 50 procenata BDP-a do kraja programa i obezbedilo bi prostor za povećanje kapitalne potrošnje, kao i za odredjena smanjenja poreskog opterećenja privrede i rada.

Ruf je procenio da postoji prostor i za ukidanje privremenih smanjenja penzija iz vremena krize, kao i za prelazak na novi sistem zarada u javnom sektoru, uz obezbedjenje da ne poraste udeo mase penzija i plata u BDP-u.

“Program će podržati sveobuhvatan paket reformi državne uprave. Završetak reformi sistema zapošljavanja i zarada biće od ključne važnosti za unapredjenje efikasnosti javnih službi i obuzdavanje tekuće potrošnje. Bolji okviri za upravljanje javnim investicijama će uticati na bolje izvršenje i smanjenje nedostataka u javnoj infrastrukturi”, rekao je Ruf.

Reforma poreske administracije u Srbiji će, po njegovim rečima pomoći da se poveća efikasnost naplate poreza i unapredi poslovna klima, a jačanje fiskalnih pravila obezbediće održivost budžetske politike na srednji rok.

Ruf je kazao, kako je saopošteno, da će novi program sa MMF-om pomoći Srbiji u upravljanju dinarizacijom, reformi nadzora i regulacije u finansijskom sektoru i završetku reformi državnih finansijskih institucija, ali i otklanjanju slabosti u borbi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

“Primena sveobuhvatnog paketa strukturnih i institucionalnih reformi ima za cilj unapredjenje poslovnog okruženja radi pružanja podrške bržem privrednom rastu predvodjenom privatnim sektorom. Prioriteti su borba protiv sive ekonomije, dalje povećanje učešća u radnoj snazi, reformisanje ili iznalaženje trajnog rešenja za javna i državna preduzeća, i unapredjenje kvaliteta i transparentnosti državne statistike”, istakao je Ruf.

Prethodni trogodišni aranžman iz predostožnosti Srbije i MMF-a istekao je februara ove godine i bio je u vrednosti oko 1,2 milijarde evra, ali Srbija nije koristila tu pozajmicu.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar