PREDSEDNICA SUDA ZA OVK EKATARINA TRENDAFILOVA: Vodićemo nepristrasna i pravedna suđenja

PREDSEDNICA SUDA ZA OVK EKATARINA TRENDAFILOVA: Vodićemo nepristrasna i pravedna suđenja


Predsednica Suda za OVK Ekaterina Trendafilova u autorskom tekstu za „Ekspres” kaže da su Specijalizovana veća već godinu i po dana spremna da otpočnu sudske postupke čim tužilac uradi svoj deo posla. U njihovu nadležnost spadaju isključivo ratni zločini počinjeni od 1998. do 2000. na Kosovu

Ekaterina Trendafilova renomirana je pravnica, naučnica i sudija iz Bugarske. Postavljena je za predsednicu Specijalizovanih veća Kosova u decembru 2016, a na dužnost je stupila 12. januara 2017. Iza sebe ima istaknutu pravnu karijeru i obimno iskustvo iz oblasti krivičnog prava i postupka, međunarodnog krivičnog pravosuđa, humanitarnog prava i ljudskih prava. Od marta 2006. do marta 2015. obavljala je funkciju sudije Međunarodnog krivičnog suda.

Predsednica Suda za OVK u autorskom tekstu za „Ekspres” osvrnula se i na pozive koji proteklih dana, prema pisanju prištinskih medija, stižu bivšim komandantima i borcima takozvane Oslobodilačke vojske Kosova. Poslednji koji je pozvan u svojstvu svedoka jeste Safet Šalja, koji je tokom rata bio pukovnik OVK u Operativnoj zoni Paštrik. Pre njega pozive su dobili Rustem Mustafa Remi, Gani Geci, Sokol Dobruna, Nazif Mehmeti poznatiji kao Komandant Dini, Sami Ljuštaku i Remzi Šalja. Neki od njih su već i saslušani, kao na primer Geci, bivši poslanik Demokratske lige Dardanije u Skupštini Kosova. On je saopštio da će biti svedok Specijalnog suda. Njega je specijalni tužilac, navodno, još početkom novembra ispitao na nepoznatoj lokaciji na Kosovu. Na drugoj strani, Remzi Šalja, koji se predstavlja kao komandant Crvena jabuka, kaže da se neće odazvati Hagu jer „ne priznaje taj sud”.

Trendafilova podseća da su „Specijalizovana veća Kosova osnovana u avgustu 2015. na osnovu ustavnog amandmana i specijalnog zakona koje je usvojila Skupština Kosova”:

„Ovim demokratskim procesom narod Kosova je – putem poslanika u Skupštini – ispunio svoju obavezu u vezi sa istragom i krivičnim gonjenjem za konkretna krivična dela koja su, prema tvrdnjama, počinjena tokom i po okončanju sukoba u regionu. Ni domaći, a ni međunarodni sudovi nisu još u potpunosti obradili ova krivična dela. Ja sam potpuno svesna toga da žrtve tih zločina, kao i šira javnost, s nestrpljenjem očekuju otpočinjanje krivičnog postupka koji će potvrditi poštovanje načela pravne države u demokratskom društvu i omogućiti onima koji su optuženi za konkretna dela da iznesu svoju odbranu u jednom pravednom i javnom suđenju.

Od sredine 2017. Specijalizovana veća su spremna da otpočnu sudske postupke čim specijalizovani tužilac bude spremio optužnicu. U očekivanju optužnice, mi aktivno i marljivo radimo na tome da se buduća suđenja vode što je moguće ekspeditivnije, te da svi potencijalni svedoci budu bezbedni i sigurni. Postavljen je novi specijalizovani tužilac, gospodin Džek Smit, koji je otpočeo s radom pre nekoliko meseci. Očekujem da će on izneti uverljive teze tužilaštva pred naš visokoprofesionalni i zahtevni sud.

Povremeno primetim netačne izveštaje o Specijalizovanim većima, a nekad čak i komentare koji dovode u pitanje osnivanje tog suda. U medijima nailazim i na spekulacije o tome ko će biti optužen i kada, ko će svedočiti ili koliko će svedoka stupiti pred naš sud. Sve takve informacije koje stignu iz nekih drugih izvora, a ne iz Specijalizovanih veća ili Specijalizovanog tužilaštva treba ignorisati. Verodostojni su, merodavni i istiniti samo oni podaci koje iznesu naše dve ustanove.

Specijalizovana veća nisu deo misije Euleksa iako Euleks pruža podršku kako Specijalizovanom tužilaštvu, tako i Specijalizovanim većima kad god se to zatraži. Nedavna promena mandata misije Euleksa od juna ove godine ne menja ništa u tom smislu.

Specijalizovana veća redovno organizuju aktivnosti i sastanke u regionu kako bi informisali predstavnike organizacija civilnog društva i širu javnost o radu i mandatu Veća. Predstavnici Specijalizovanih veća se redovno sastaju s novinarima, nevladinim organizacijama, zainteresovanim zajednicama, manjinama, studentima i svima onima koji se zanimaju za delatnost Specijalizovanih veća. Ovo je jako važno jer daje javnosti bolji uvid u naš rad i buduća suđenja, te pruža mogućnost da se postave pitanja ili daju komentari. Ove aktivnosti u regionu takođe pružaju dodatna uverenja svima da će naša suđenja biti javna, pravedna i bezbedna. Nadalje, aktivnosti u regionu pomažu da se isprave netačne ali rasprostranjene informacije o tome da ćemo voditi suđenja i u predmetima o opštoj korupciji ili zloupotrebi političkog položaja, što nije tačno. Mi ćemo suditi samo za krivična dela koja spadaju u našu nadležnost, a počinjena su između 1998. i 2000. godine, kao što je odlučeno 2015. godine u Skupštini Kosova. Mi ćemo i u 2019. nastaviti sa aktivnostima koje organizujemo za stanovništvo na Kosovu i u regionu.

Na kraju bih želela da naglasim da je sve ovo što radimo u Specijalizovanim većima, a što sam vam upravo iznela, usmereno ka tome da vodimo bezbedna, nezavisna, nepristrasna, pravedna i efikasna suđenja.

Ekatarina Trendafilova,  predsednica Specijalizovanih veća”

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar