U CILJU RASVETLJAVANJA KRIVIČNIH DELA: Usvojen Zakon o nacionalnom DNK registru

U CILJU RASVETLJAVANJA KRIVIČNIH DELA: Usvojen Zakon o nacionalnom DNK registru

Foto: Profimedia.com, Fancy


Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o nacionalnom DNK registru kojim se utvrđuje osnivanje tog registra za potrebe vođenja krivičnog postupka i rasvetljavanje krivičnih dela, utvrđivanje identiteta nestalih ili nepoznatih lica.

Tokom rasprave o tom predlogu zakona opozicija je iznela kritike navodeći da se njime krše ljudska prava, jer se isto tretira DNK materijal i žrtava i osumnjičenih, odraslih i dece.

Iz MUP-a međutim ističu da će sistematizacija DNK podataka doprineti, rasvetljavanju krivičnih dela i kažnjavanje učinilaca krivičnih dela, a sve sa ciljem suzbijanja svih oblika kriminala.

Zakonom je utvrđena i procedura međunarodne razmene podataka prilikom rasvetljavanja krivičnih dela.

Predviđeno je da nacionalni DNK registar u svom punom kapacitetu bude uspostavljen u roku od dve godine od stupanja na snagu tog zakona i po donošenju, podzakonskih akata za njegovo potpuno sprovođenje.

Skupština je danas usvojila i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana koji bi trebalo postići značajno ažuriranje baze ličnih podataka o građanima odnosno izjednačavanje zavedenih podataka u bazama sa stvarnim stanjem.

Predviđen je i razvoj elektronskog servisa koji će građanima omogućiti da na brži i jednostavniji način ostvaruju svoja prava.

Poslanicu su danas izglasali i izmene i dopune Zakon o državljanstvu kojim se pojednostavljuju i skraćuju administrativne procedure pred organima državne uprave, i omogućava građanima da pribave uverenje o državljanstvu bilo gde na teritoriji Srbije, bez obzira na to gde su upisani u evidenciju državljana.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar