Iz IPA fondova više od 300 miliona maraka za BiH

Iz IPA fondova više od 300 miliona maraka za BiH


Evropska komisija danas je usvojila revidirani Indikativni strateški dokument za BiH za period 2014-2020. godina, prema kojem je za BiH za period od 2018. do 2020. godine planirano više od 300 miliona evra pretpristupne pomoći, saopšteno je iz Delegacije EU u BiH.

 Indikativni strateški dokument ažuriran je kako bi u obzir bila uzeta najrelevantnija dešavanja u okviru procesa EU integracija i dosadašnji rezultati postignuti u različitim oblastima intervencija, a kao rezultat revizije važenje dokumenta, koji je pokrivao period do 2017. godine, produženo je do 2020. godine.

S obzirom na napredak koji je postignut od 2014. godine u razvoju strategija za BiH u ključnim prioritetnim sektorima, revidirani Indikativni strateški dokument uključuje nove sektore za podršku BiH iz IPA dva fondova, kao što su poljoprivreda i ruralni razvoj, životna sredina i energetika, sa povećanom ukupnom finansijskom raspodjelom.

Ukupni indikativni iznos raspodijeljenih sredstava za period 2018-2020. iznosi 314,9 miliona evra.

Za period 2018-2020. godina BiH će nastaviti da koristi pomoć iz IPA dva fondova za sprovođenje reformi javne uprave, uključujući i upravljanje javnim finansijama.

Podrška vladavini prava dodatno će unaprediti pristup pravdi za sve građane, kao i koordinaciju i kapacitete za upravljanje granicama, borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Pomoć u okviru IPA dva podržaće i dalje reforme kako bi bila obezbijeđena zaštita osnovnih prava, posebno najranjivijih grupa, uključujući Rome, izbeglice i interno raseljena lica.

IPA će nastaviti sa podrškom reformama u sektoru obrazovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite, sa fokusom na reforme institucija za rad i zapošljavanje.

Iz Delegacije EU u BiH navode da će podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju doprineti povećanju konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i boljem životnom standardu poljoprivrednika i stanovništva u ruralnim zajednicama.

Slično tome, uključivanje sektora životne sredine i energetike za pomoć u okviru IPA dva ključno je za podršku usvajanju zakona usklađenih s EU i ulaganja u infrastrukturu, posebno u upravljanju vodama i otpadom, civilnoj zaštiti i upravljanju rizicima od poplava, te klimatskim politikama, uključujući energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, navodi se u saopštenju.

Podrška u energetskom sektoru uslovljena je usvajanjem sveobuhvatne strategije za celu zemlju, dodaju iz Delegacije EU u BiH.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar