Obnovljeno suđenje Naseru Oriću počinje 3. septembra

Obnovljeno suđenje Naseru Oriću počinje 3. septembra

(AP Photo/Zoran Lesic, Pool)


Obnovljeno suđenje bivšem bošnjačkom ratnom komandantu Naseru Orić pred Apelacionim većem Suda BiH počeće 3. septembra, navodi klix.ba.

Apelaciono veće Suda BiH je 8. juna, zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, ukinulo prvostepenu oslobađajuću presudu Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima na području Srebrenice 1992. godine i odredilo da se slučaj ponovo pretrese.

Orić i Muhić su optuženi da su u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili trojicu zarobljenih Srba – Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića.

Suđenje je počelo u januaru 2016. godine, a, nakon iznošenja završnih reči Tužilaštva BiH 29. avgusta, okončano je iznošenjem završnih reči odbrane 12. septembra.

Predsedavajući Sudskog veća Šaban Maksumić rekao je, u obrazloženju oslobađajuće presude, da Tužilaštvo BiH nije van razumne sumnje dokazalo da su optuženi Orić i Muhić ubili trojicu zarobljenih Srba u mestima Zalazje, Lolići i Kunjerac.

On je naveo da je ključni element svih tačaka optužnice bio iskaz zaštićenog svedoka “O1”, koji prema oceni Veća, nije bio verodostojan.

Apelaciono veće ukinulo je ovu presudu jer se, kako su ranije naveli, zasniva na dokazima na kojima se, prema odredbama krivičnog procesnog zakona, presuda ne može zasnivati.

Apelaciono veće smatra osnovanim prigovor koji je u žalbi podnelo Tužilaštvo BiH da je prvostepeno veće učinilo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, odnosno da se presuda zasniva na dokazima na kojima se, prema odredbama krivičnog procesnog zakona, ne može zasnivati, ističući da je iz navedenih žalbenih razloga učinjena povreda imala za posledicu ukidanje prvostepene presude.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar