VLADA U SKOPLJU USVOJILA PLAN: BJRM menja ime u Severna Makedonija

VLADA U SKOPLJU USVOJILA PLAN: BJRM menja ime u Severna Makedonija

foto Printscreen Youtube


Vlada Makedonije usvojila je plan za primenu obaveza iz Dogovora iz Prespe, kojim je predvidjeno da ime države formalno bude promenjeno u Severna Makedonija sedam dana nakon što Grčka ratifikuje Protokol za pristupanje NATO.

Prema tom planu, nadležna ministarstva, državni organi i institucije, javna preduzeća i akcionarska društva u vlasništvu države nakon stupanja na snagu ustavnih amandmana treba da promene table na graničnim prelazima i državnoj granici Makedonije, na diplomatsko-konzularnim predstavništvima i na ulazima u institucije.

Obaveze Makedonije o promeni imena države i oznaka će početi da teku sedam dana nakon što ustavni amandmani stupe na snagu što će se desiti odmah nakon što Grčka ratifikuje Protkol za članstvo Makedonije u NATO.

Te promene će biti usaglašene sa Zakonom o upotrebi jezika, tako da će novo ime Severna Makedonija na tim tablama i oznakama na granici, državnim institucijama i preduzećima i na ambasadama i konzulatima biti ispisano i na makedoskom i na albanskom jeziku.

Generalni sekretar Vlade Makedonije je zadužen da formira medjuresorsku grupu koja treba da izradi sveobuhvatan nacionalni akcioni za izvršavanje obaveza iz prespanskog Dogovora sa Grčkom o rešavanju spora oko imena.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar