“Ako bude trebalo – zatvorićemo granice”

“Ako bude trebalo – zatvorićemo granice”


Ministar unutrašnjih poslova Austrije Herbert Kikl najavljuje da će njegova zemlja, u slučaju potrebe, učiniti “nepropusnim” sve svoje granice.

U izjavi agenciji APA, Kikl navodi da se uspostavlja jedinica granične i policije za strance, koja će moći da reaguje hitno i učini granice “nepropusnim” za ilegalnu migraciju.

Ta jedinica biće spremna od juna, a Kikl time reaguje na nove podatke o porastu ilegalne migracije na balkanskoj ruti.

Ministar je naglasio da se ne smeju dogoditi 2015. i 2016, kada je zemlja bila suočena sa nesavladivim talasom izbeglica.

“Za to vršimo sve pripreme”, poručuje on.

Ukoliko sa postojećim mogućnostima granične kontrole ne budu dovoljne, granice će se učiniti nepropusnim za izbeglice, najavljuje Kikl, dodajući da se situacija analizira svakodnevno.

Brzo delovanje ministar očekuje od nove jedinice granične i policije za strance, koja se nalazi u fazi uspostavljanja.

Ona će brojati između 500 i 600 ljudi, koji će moći u svakom trenutku da deluju u cilju zatvaranja granica za ilegalne migrante.

Takođe, kako ističe Kikl, postoji i odgovarajuća oprema, kao što su kontejneri, oprema za obezbeđivanje granica i mobilne ograde.

“Mi smo pripremljeni da stanemo na naše granice”, poručuje ministar. On je rekao je da se kretanje migranata detaljno prati i da će se granice, ako bude potrebno, zatvoriti i to “stvarno zatvoriti”.

Najavio je da će telefonom da kontaktira svoje kolege duž rute od Grčke do Slovenije.

“Mi ćemo im saopštiti da će Austrija, u slučaju slučaja, granice učiniti nepropisnim“, najavio je ministar.

Kikl želi sa zaustavi mogući novi izbeglički talas od samog početka.

Civilno-vojni akcioni plan za zaštitu granice koji je usvojen prošle godine, sada će biti aktiviran.

Takođe će, kako je najavio, 6.juna od Austrije inicirani Salcburški forum na nivou generalnih direktora održati sastanak sa predstavnicima država Balkana, a do sredine meseca planiran je sastanak ministara platforme u Bukureštu.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar