AmCham o „švajcarcima“: Pomoći građanima, ali i sačuvati pravnu sigurnost poslovanja

AmCham o „švajcarcima“: Pomoći građanima, ali i sačuvati pravnu sigurnost poslovanja


Američka privredna komora u Srbiji podržala je danas napore da se, uz poštovanje propisa, pronađe rešenje za one građane koji se nalaze u teškoćama zbog otplate kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

AmCham je, povodom pravnog shvatanja Vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima i konverziji, saopštio da je za svakog investitora posebno važno strogo poštovanje načela pravne sigurnosti, koje podrazumeva da su pravila unapred poznata, kao i posledice za one koji postupaju ili ne postupaju po njima.

Američka komora izražava i zabrinutost da različita i naknadna tumačenja istih propisa mogu negativno uticati na predvidivost poslovnog okruženja i poverenje investitora koji odlučuju o otpočinjanju, razvoju poslovanja i zapošljavanju.

VKS je pre dva dana zauzeo stav da je ništava odredba ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, ukoliko banka nije dostavila dokaz da se ona zadužila u toj valuti za plasman odobrenih sredstava i sugerisao je kao privremenu meru zabranu aktiviranja hipoteke.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar