Dan SANU

Dan SANU


Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava svoj dan 19. novembra. Taj dan tradicionalno se obeležava dodelom nagrada i umetničkim programom, uz prisustvo najviših državnih i crkvenih zvaničnika. Predsednik Akademije tom prilikom održi i prigodnu besedu. Ove godine to verovatno neće biti slučaj zbog epidemije koronavirusa. Srpska kraljevska akademija, koja se smatra pretečom današnje Srpske akademije nauka i umetnosti, osnovana je 1. novembra 1886. godine. Za prvog predsednika izabran je Josif Pančić, a za sekretara Jovan Žujović. Sadašnje ime Srpska akademija nauka i umetnosti dobija 1960. godine, kada se fokus delovanja Akademije usmerava na međuakademijsku saradnju i organizovanje naučnih skupova u tu svrhu.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar