EU O ZAPADNOM BALKANU: Status kvo neodrživ, što pre nastavak dijaloga

EU O ZAPADNOM BALKANU: Status kvo neodrživ, što pre nastavak dijaloga

Foto: Shutterstock


Lideri zemalja članica EU potvrdili su na sastanku u Briselu zaključke o proširenju i procesu prstupanja i stabilizacije koje se su 18. juna usvojili evropski ministri.

“Srbija je nastavila da radi na usklađivanju svog zakonodavstva sa standardima (EU) u mnogim oblastima. Napredak u oblasti vladavine prava, osnovnih prava kao i noramlizacija ondosa Srbije sa Kosovom ostaju osnova i odrediće tempo pritupnih pregovora”, navodi se u zaključcima.
01 vucic taci 2

Usvojeni zaključci

Zaključci konstatuju da je trenuti staus quo u razgovorima Beograda i Prištine neodrživ i pozivaju na “što brži nastavak dijaloga”.

“Sveobuhvatni pravnoobavezujući sporazum mora da reši sva otvorena pitanja u skladu sa međunarodnim pravom, EU standardima i da doprinese regionalnoj stabilnosti”, navodi se u tekstu zaključaka za Srbiju.

Srbija se poziva i da se fokusira na ubrzanje reforme u oblasti vladavine prava sa posebnim fokusom na nezavisnost i efikanost sudstva, borbu protiv korupcije i pranja novca kao i obezbedeđivanje uslova za slobodu izražavanja i nezavisnost medija.

Beograd je i ovom prilikom pohvaljen zbog nastavka svog angažovanja u regionalnim inicijativama i pozvan da nastavi dosadašnje napore na jačanju dobrosusedskih odnosa, a pozitivno je ocenjen i dalji napredak Srbije u oblasti ekonomskih reformi. Ponavlja se potrebu da Srbija tokom procesa pristupnja nastavi usklađivanje svoje spoljne i bezbednosne politike, ali i vizne politike sa EU.

 

Zaključci o proširenju ponavljaju posvećenost EU procesu proširenja, a od partnera sa Zapadnog Balkna se traži da se više fokusiraju na temeljne reforme prvenstveno one u oblasti vladavine prava i na usklađivanje svojih politika sa politikama EU sa posebnim fokusom na spoljne poslove.

Strateška agenda EU

Usvojena Strateška agenda EU izdvaja četiri prioritetne oblasti na koje će se u naredni pet godina fokusirati EU politika. To su zaštita građana i slobode, razvijanje jake i vitalne ekonomske baze, izgradnja klimatski neutralne, zelene, fer i socijalne Evrope i promovisanje evropskih interesa i vrednosti na globalnoj sceni.

“Preduzećemo neophodne korake da obezbedimo pravilno funkcionisanje šengena. Gradićemo i jačati našu borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala. Povećaćemo otpornost EU na prirodne i ljudske katastrofe i zaštiti naša društva od zlonamernih sajber aktivnosti i dezinformacija” navodi se u usvojenom dokumetu.

Kada je ekonomija u pitanju Strateškom agedom se poručuje da je snažna ekonomska osnova od ključnog značaja za konkurentnost, prosperitet i ulogu Evrope na globalnoj sceni i za stvaranje radnih mesta.

“Moramo osigurati da evro radi za naše građane i ostaje otporan, produbljujući Ekonomsku i monetarnu uniju u svim njenim dimenzijama, dovršavajući Uniju banaka i tržišta kapitala i jačajući međunarodnu ulogu evra” stoji dalje u tekstu EU Agende za 2019-2024.

Strateškom agednom EU se obavezuje na dalju digitalnu transformaciju. Poziva se i na na “dubinskoj transformaciju EU ekonomije i društva kako bi se postigla klimatsku neutralnost”, na način koji uzima u obzir nacionalne okolnosti i društveno je pravedan, ali i u skladu sa Parskim sporazumom.

“EU će ubrzati prelazak na obnovljive izvore energije, povećati energetsku efikasnost, smanjiti zavisnost od spoljnih izvora, diversifikovati svoje zalihe i ulagati u rešenja za mobilnost budućnosti”.

eu zastava

U delu koji se odnosi na promovisanje evropskih vrednosti u svetu navodi se da bi u okruženju rastuće neizvesnosti i promena EU trebalo da nastavi svoj strateški pravac delovanja kako bi zaštitila svoje interese, podržala svoje vrijednosti i način života i pomogla u oblikovanju globalne budućnosti.

“EU će promovisati svoj jedinstveni model saradnje kao inspiraciju za druge. Ona će podržžati evropsku perspektivu za evropske države sposobne i voljne da se pridruže. Ona će voditi ambicioznu politiku susedstva”, navodi se u Strateškoj agendi EU.

EU lideri se obavezuju i da će partnerima širom sveta nastaviti rad na globalnom miru i stabilnosti i promovisati demokratiju i ljudska prava.

Kada je reč o zaštiti građana i slobodama, navodi se da su zajedničke evropske vrednosti temelj evropske slobode, sigurnosti i prosperiteta, a da vladavina prava mora biti u potpunosti poštovana od strane svih država članica i EU.

“Evropa mora biti mesto gđe se ljudi osećaju slobodno i sigurno. EU će braniti osnovna prava i slobode svojih građana, kao što je priznato u Ugovorima, i štititi ih od postojećih i novih prijetnji”, navodi se u tekstu Strateške agende.

Kroz Stratešku agendu EU se zalaže za efikasnu kontrolu spoljnih granica u cilju unutrašnje bezbednosti, ali i za dalji razvoj funkcionalne migracione politike i saradnju sa zemljama porekla i tranzita u borbi protiv ilegalne migracije i trgovine ljudima i osigurati efikasan povratak.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar