INTERVJU SLAVENKO TERZIĆ: Putin i Rusija za Zapad su velika enigma

INTERVJU SLAVENKO TERZIĆ: Putin i Rusija za Zapad su velika enigma


Istoričar, diplomata i dopisni član SANU dr Slavenko Terzić u svom opsežnom naučnom delu bavi se problematikom opšte i nacionalne istorije novog veka – pretežno 19. i prve decenije 20. veka.

“Smatram sebe đakom ugledne beogradske istorijske škole druge polovine 20. veka koja je uživala veliki autoritet i u Jugoslaviji i u svetu. Mnogo sam naučio od mentora profesora Radovana Samardžića, koji je bio ličnost velike erudicije i sjajan pisac. Tu su naravno i drugi profesori te generacije koji su predavali novovekovnu istoriju kao što su Vasilije Krestić, Jovan Milićević, Mihailo Vojvodić, Dragoljub Živojinović, Andrej Mitrović, Branko Petranović i drugi. Iako mi nije bio profesor, mnogo sam naučio od profesora Milorada Ekmečića nakon njegovog proterivanja iz Sarajeva i dolaska u Beograd.

Glavna oblast mog naučnog interesovanja je istorija Balkana u 19. i početkom 20. veka, procesi formiranja nacionalnih država i njihovih ideologija, strani uticaji na te procese i politika velikih sila u njihovom oblikovanju, pored Osmanskog carstva, Austrougarske, Nemačke i Rusije pre svega. Balkanski lavirint je intrigantan za svakog istraživača, ali mene u prvom redu interesuje problem srpskog nacionalnog pokreta u balkanskom i evropskom kontekstu. Srbi su započeli nacionalni preporod balkanskih naroda, a danas se nalaze u stanju podeljenosti sličnom onom od pre vek i po.”

U intervjuu sa bivšim ambasadorom Srbije u Moskvi Slavenkom Terzićem pročitajte kako on vidi predsednika Rusije Vladimira Putina, zašto su Putin i Rusija za Zapad i dalje velika enigma i gde se u toj igri velikih sila danas nalazi naša država.

Naslovna

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar