Boravak u školama ponovo radi, a ovo su pravila pod kojima funkcioniše

Boravak u školama ponovo radi, a ovo su pravila pod kojima funkcioniše

foto: Shutterstock


Osim vrtića, od danas je počeo da radi i boravak u školama za decu do 12 godina, u okviru ublažavanja mera u borbi sa Covidom-19.

Prema instrukcijama Ministarstva prosvete, roditelji će decu moći da ostave u boravku ujutro najranije u 7.30, a po učenike mogu doći najkasnije u 16.30 sati.

Izuzetno, ukoliko za to postoji mogućnost, deca mogu biti prihvaćena i pre 7.30 sati uz saglasnost direktora škole.

Grupe moraju da se formiraju tako da u njima ne bude više od devet učenika i jedan nastavnik, a u učionicama između svakog učenika razmak mora da bude dva metra.

Roditeljima se suigeriše da deca doručkuju pre dolaska u školu i da im spakuju užinu.

Ukoliko postoji mogućnost škola može obezbediti obroke i užinu za decu.

Shutterstock

Shutterstock

Škola je u obavezi da obezbedi da učenici redovno prate nastavu na daljinu, odnosno da obezbedi televizor koji će biti na raspolaganju učenicima određenog uzrasta.

Po zavrsetku TV časova učenici rade domaće zadatke, ali i da u skladu sa vremenskim prilikama što više vremena provode na otvorenom.

Škola treba da označi i obeleži prostor za porihvat učenika u jutarnjim satima.

Roditelj je u obavezi da kada dovodi dete u školu obavezno nosi masku, tako da maska prekriva usta i nos, dezinfikuje ruke na ulazu preparatom na bazi 70 odsto alkohola.

Roditelji treba da pređu preko postavljene dezobarijere za obuću, i da uz minimalno zadržavanje, razmeni informacije sa zaposlenima u školi koji su zaduženi za prihvat učenika.

Kad god je to moguće roditelji ne treba da ulaze u školu, kako pri dovođenju, tako i u prihvatu dece na kraju dana (dežurno lice u školi biće zaduženo za prihvat dece i njihovo pozivanje kada roditelji dođu po dete).

Ukoliko postoji mogućnost, an ulasku u svaki školski objekat obezbediti bezkontaktno merenje temperature roditeljima i deci.

Neophodno je da roditelji i drugi zakonski zastupnici pri dovođenju dece ili odlasku iz škole zadržavaju međusobnu udaljenost od dva metra.

Prema proceni direktora škole, a u odnosu na iskazane potrebe roditelja, ukoliko postoji procena da su pojedini roditelji neopravdano prijavili svoju decu za pohađanje celodnevnog boravka, direktor škole može tražiti od roditelja dokaz o angažovanju roditelja.

Shutterstock

Shutterstock

Svakodnevno, pre dolaska u školu, roditelj ima obavezu da detetu i sebi izmeri temperaturu i da u slučaju povišene temperature, ne dovodi dete u školu i o tome obavesti direktora.

Roditelji treba da obezbede detetu posebnu flašicu sa vodom koja će biti samo za njegove potrebe tokom boravka u školi.

Svakog dana, pošto dođu po dete, roditelji treba da obaveste zaduženog nastavnika da li će učenik doći u školu i narednog dana.

Roditelji će biti obaveštavani o svim bitnim smernicama i protokolima koji se uspostavljaju u školi u cilju zaštite zdravlja i bezbednosti dece, roditelja i zaposlenih.

U preporukama je do detalja objašnjeno kako se održava higijena u školi i radi dezinfekcija površina.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar