PREINAČENA ODLUKA FON-A: Univerzitet utvrdio neakademsko ponašanje Malog

PREINAČENA ODLUKA FON-A: Univerzitet utvrdio neakademsko ponašanje Malog


Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu na današnjoj sednici preinačio je Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka 05-01 broj 131 od 28.10.2019. godine i jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije “Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji“, objavljeno je na sajtu Univerziteta u Beogradu.

U saopštenju BU navodi se i da je Siniša Mali odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine čime je učinio povrede iz člana 22. Kodeksa profesionalne etike, jer je u delu disertacije doslovno preuzimao tekstove odnosno cele pasuse iz tekstova drugih autora, bez navođenja imena tih autora.

Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan Fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta.

Odbor za profesionalnu etiku dostaviće konačno Rešenje Senatu Univerziteta radi postupanja u skladu sa Pravilnikom o postupku poništavanja diplome i dodatka diplomi.

Podsetimo, nastavno-naučno veće Fakulteta organizacionih nauka usvojilo je prethodno izveštaj Etičke komisije FON-a o doktoratu ministra finansija, ali je umesto predloga da se Malom izrekne mera javne opomene, predložilo meru izricanja javne osude za sporni doktorat.

Rektorka Ivanka Popović je tada najavila da će Odbor za profesionalnu etiku BU odluku o doktoratu Siniše Malog doneti do 4. novembra, ali je usled žalbenog roka, odluka prolongirana do 22. novembra.

Oko 300 profesora Univerziteta u Beogradu prethodno je podnelo žalbu na odluku Nastavno-naučnog veća FON-a, a žalbu je podneo i Siniša Mali.

1 comment

Dodajte komentar
  1. 1
    Dr Miggyy

    O našim doktoratima dosta je pisano zadnjih deset godina i to uglavnom u negativnom kontekstu. Slučaj plagijata od doktorata Siniše Malog valjda će biti okončan i time vratilo se poverenje u akademskoj čestitosti. Ovo ne bi smelo da bude kraj sa doktoratima. Akademska zajednica mora da rasčisti sa sumnjivim doktoratima Stefanovića, Šapića, Tabakovićeve, Arsenijevića i da ne nabrajam. O kupljenim i potkupljenim diplomama još nipšta se ne radi pa Nikolić, Grčić, Đorđević i plejada drugih, u negativnom kontekstu, šepure se i vode važne resore u zemlji, a kako ih vode vidi se u napretku privrede kojeg vide vodeći političari u zemlji. Izgleda da oni i sebe ne vide, ali se zamišljaju u vrhunske stručnjake i naučnike. Neka im služi na čast.

+ Ostavite komentar