Šta treba da sadrži potvrda za gradski prevoz?

Šta treba da sadrži potvrda za gradski prevoz?

AP Photo/Francisco Seco


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dostavilo je na uvid javnosti obrazac svoje potvrde.

To je učinjeno radi bolje informisanosti javnosti u vezi sa izgledom obrasca potvrde koju je potrebno da poslodavci izdaju zaposlenima ili radno angažovanim licima, u svrhu korišćenja javnog gradskog prevoza, nakon ukidanja vanrednog stanja, navodi se na sajtu ministarstva.

Potvrda treba da sadrži: naziv i sedište poslodavca, datum donošenja potvrde, pravni osnov, ime i prezime zaposlenog ili radno angažovanog, te da se izdaje u svrhu korišćenja gradskog i prigradskog prevoza u cilju dolaska i odlaska sa rada, korišćenja usluga vrtića, predškolskih ustanova i produženog boravka u vaspitno-obrazovnim ustanovama, kao i potpis ovlašćenog lica, navedeno je u obrascu.

Pročitajte još: Ukinuto vanredno stanje u Srbiji

Povratak gradskog prevoza odvijaće se po fazama i u prvoj će moći da se voze samo osobe koje putuju na posao.

U narednim fazama, kako se budu ublažavale mere protiv širenja epidemije, prevoz će biti dozvoljen i drugim kategorijama – đacima, nezaposlenima i starijim od 65 godina. Na stajalištima su iscrtane su crvene tačke kako bi građani znali koliko moraju da se udalje od druge osobe, a ulaz u autobuse biće moguć samo na jedna vrata.

Postojaće i kontrolor koji će davati sugestije i savet i voditi računa o broju ljudi.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar