STEFANOVIĆ NA BEZBEDNOSNOM FORUMU: Informaciona bezbednost je strateški prioritet

STEFANOVIĆ NA BEZBEDNOSNOM FORUMU: Informaciona bezbednost je strateški prioritet

Foto MUP Srbije


Pokazalo se da sajber napadi mogu prekinuti funkcionisanje servisa, napraviti ogromne finansijske štete, ugroziti privatnost i podatke građana, pa čak i narušiti nacionalnu i globalnu bezbednost, istakao je Stefanović

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović rekao je danas na Beogradskom bezbednosnom forumu da je u Republici Srbiji informaciona bezbednost jedan od strateških prioriteta u razvoju informacionog društva, jer je naša država svesna svih pretnji koje prate razvoj novih tehnologija i sistema.

“Nesporno je da korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija donosi mnoštvo dobrobiti društvu u celini, kao što su efikasniji poslovni procesi, dostupnost informacija, servisi elektronske uprave ili veće mogućnosti komunikacije. Međutim, zbog naglog povećanja korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija i njihovog razvoja, koje nije pratio adekvatan razvoj bezbednosnih mehanizama i mera, rizici po bezbednost informacija, servisa i sistema se povećavaju. Pokazalo se da sajber napadi mogu prekinuti funkcionisanje servisa, napraviti ogromne finansijske štete, ugroziti privatnost i podatke građana, pa čak i narušiti nacionalnu i globalnu bezbednost”, istakao je ministar Stefanović.

Foto MUP Srbije

Foto MUP Srbije

Potpredsednik srpske Vlade rekao je da su napadi na informaciono komunikacione sisteme u stalnom porastu, kako na globalnom nivou, tako i u Republici Srbiji.

“Povezanost računara i sistema putem interneta utiče da oni budu ranjiviji i ugroženiji, posebno zbog činjenice da napad može poteći sa bilo koje lokacije u svetu. S tim u vezi, većina napada ima međunarodni karakter, a oni se mogu vršiti sa teritorija različitih država i pričinjavati štetu koja nije ograničena samo na jednu zemlju. Zato je kvalitetna komunikacija i razmena relevantnih informacija o napadima između država, od krucijalnog značaja i doprinosi da se incidenti zaustave i umanje, a učinioci otkriju i onesposobe”, smatra Stefanović.

Istakavši da Ministarstvo unutrašnjih poslova posvećuje veliku pažnju informacionoj bezbednosti, Stefanović je podsetio da je pre više od dve godine u MUP-u osnovan Centar za reagovanje na napade na informacioni sistem.

Foto MUP Srbije

Foto MUP Srbije

“Kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno za čuvanje baza podataka o građanima koje su od vitalne važnosti za najveći broj servisa elektronske uprave to nam daje posebnu odgovornost da podaci u bazama budu tačni, kompletni i raspoloživi. Pri tome, pristup podacima mogu ostvariti isključivo korisnici i servisi koji imaju prava na to. Zbog toga se u Ministarstvu unutrašnjih poslova već primenjuju opsežne mere zaštite informacija, zahvaljujući kojima u dosadašnjem radu nije bilo slučajeva koji bi pretili da ugroze podatke ili degradiraju karakteristike sistema”,  objašnjava ministar Stefanović.

Govoreći o pretnjama na Internetu, ministar Stefanović se osvrnuo na pretnje koje vrebaju decu i izazove sa kojima se suočavaju i njihovi roditelji tim povodom.

Foto MUP Srbije

Foto MUP Srbije

“Upravo je i to bio razlog da predložimo uvođenje novog predmeta u osnovnim školama od ove godine “Osnovi bezbednosti dece”, koji je namenjen učenicima četvrtog i šestog razreda. Jedna od tema predavanja je i bezbednost dece na internetu što je odlično prihvaćeno, ne samo od strane učenika, već i roditelja i profesora”, rekao je ministar Stefanović.

On se osvrnuo i na poznatu akciju Armagedon koju policija u kontinuitetu sprovodi već sedam godine, a tokom koje je uhapšeno 180 osoba zbog sumnje da su počinili krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Potpredsednik Vlade Srbije je istakao da je međunarodna saradnja od izuzetnog značaja i u borbi protiv visokotehnološkog, ali i drugih vrsta kriminala.

“Saradnja policijskih jedinica koje se bore protiv kriminala je veoma važna i mora se unapređivati. Kako sajber kriminal ne poznaje granice, naša organizaciona jedinica za borbu protiv sajber kriminala relativno često je uključena u sinhronizovane međunarodne operacije”, zaključio je ministar Stefanović.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar