UBS: Pada kreditna zaduženost privrede

UBS: Pada kreditna zaduženost privrede


BEOGRAD, 24. aprila  – Ukupna kreditna zaduženost građana i privrede u prva tri meseca ove godine je opala, dok podaci Udruženja banaka Srbije  istovremeno pokazuju da pada i udeo kredita s kašnjenjem u otplati. Od januara do kraja marta, ukupna zaduženost, prema podacima UBS-a, opala je za oko 0,2 odsto, pa je iznosila 2.144,9 milijardi dinara, dok je na kraju februara iznosila 2.151 milijardi dinara. Ilustracije radi, poslednjeg dana 2015. godine ukupna zaduženost je iznosila 2.149,3 milijarde dinara, za oko pet milijardi dinara više nego na kraju marta.Gledajući po kategorijama, u prva tri meseca je zaduženost građana porasla sa 711,3 milijarde dinara na 729,5 milijardi, a u porastu su i dugovanja preduzetnika – sa 44,7 milijardi na 45,27 milijardi dinara.

BANKE

Ono što opada, jeste zaduženost pravnih lica u pomenutom periodu, sa 1.393 milijardi 31. decembra, na 1.370 milijardi 31. marta. Kada je reč o učešću kredita u docnji, njihov udeo je za ta tri meseca smanjen za jedan procentni poen. Naime, 31. decembra 2015. učešće docnje u dugu iznosilo je 15,3 odsto, na kraju februara 15,2 odsto, a na kraju marta 14,3 odsto ukupnih pozajmica. U posmatranom periodu, broj lizing ugovora pao je sa 4.555 na ukupno 4.404, od čega je na kraju marta 1.062 ugovora u docnji. Broj tekućih računa pao je sa 7.139.831 na 7.134.534, dok ih je u docnji 245.567. Sa druge strane, broj kreditnih kartica je 31. decembra iznosio 1.144.395, dok je na kraju marta taj broj porastao na 1.168.891, a od toga je u doćnji 82.083 kreditnih kartica.document.currentScript.parentNode.insertBefore(s, document.currentScript);

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar