ZABRANJENI ANDRIĆEV DOKUMENT: Strategija iseljavanja Arbanasa i muslimana

ZABRANJENI ANDRIĆEV DOKUMENT: Strategija iseljavanja Arbanasa i muslimana


Ivo Andrić, tada pomoćnik ministra inostranih poslova Milana Stojadinovića, 30. januara 1939. napisao je za interne potrebe ministarstva tekst pod naslovom “Aide memoire” (Podsetnik op.a.) o albanskom pitanju, tekst koji i danas izaziva ne male kontroverze

Stvaranje autonomne Arbanije

“U deklaraciji, koja je taj ni dodatak Ugovoru o savezu između Grčke i Srbi je od 19. maja 1913, podeljene su interesne sfere između Grčke i Srbije u tek stvorenoj autonomnoj Arbaniji. Teritorija koja se nalazi na severu od utoka reke Semeni u more, zatim tokom ove reke do ušća Devoli, zatim tokom Devolija do planine Kamne – spadala je u srpsku sferu uticaja…”

Podela Arbanije

“S obzirom na sve što smo rekli napred, za nas bi podela Arbanije mogla doći u obzir samo kao jedno nužno i neizbe žno zlo kome se ne može odupreti, i kao jedna velika šteta iz koje treba izvući onoliko koristi koliko se da, tj. od dva zla izabrati manje.”

Kompletan originalni Andrićev tekst možete pročitati u novom broju Ekspresa koji je od danas u prodaji. 

Ekspres181 (1)

Ekspres uvek donosi drugačiji ugao.

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar