DIJABETES I SRCE: Koliko su osobe sa dijabetesom tipa 2 svesne rizika od kardiovaskularnih oboljenja

DIJABETES I SRCE: Koliko su osobe sa dijabetesom tipa 2 svesne rizika od kardiovaskularnih oboljenja


Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrti kod ljudi sa dijabetesom tipa 2 na globalnom nivou, a posebno je zabrinjavajući podatak da većina pacijenata nije svesna ovog rizika. Tim povodom, Međunarodna federacija za dijabetes (MFD) pokrenula je globalnu onlajn anketu Taking Diabetes to Heart za osobe sa ovim oboljenjem, kako bi ispitala stepen njihove obaveštenosti o kardiovaskularnim bolestima (KVB) i definisala postupke koje treba preduzeti u cilju podizanja svesti i poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja.

Taking Diabetes to Heart je prva onlajn anketa koja se sprovodi u više zemalja širom sveta, ispitujući svest o KVB i obaveštenost ljudi sa dijabetesom tipa 2. Biće dostupna na više jezika sve do marta 2018, a sve osobe sa dijabetesom tipa 2 pozvane su da učestvuju.
Kardiovaskularne bolesti, koje obuhvataju srčane udare, koronarnu bolest srca i perifernu arterijsku bolest, jedan su od vodećih uzroka smrti osoba sa dijabetesom tipa 2, a s obzirom na to da je broj osoba sa dijabetesom konstantno u porastu, prognoze za KVB postaju sve više zabrinjavajuće.

„Svet se suočava sa rastućom pojavom kardiovaskularnih bolesti među osobama sa dijabetesom tipa 2, usled slabe obaveštenosti o načinima prevencije, retkog uspostavljanja blagovremene dijagnoze, neodgovarajućeg tretmana i nedovoljno informisanog ponašanja. Taking Diabetes to Heart je globalna kampanja koja ima za cilj da se pozabavi problemima povezanim sa dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima, rastućim troškovima koje donose društvu, kao i da podrži ekonomične intervencije koje mogu da umanje trenutni teret koji one predstavljaju,“ rekao je dr Šaukat Sadikot, predsednik MFD.
Ova anketa nadovezuje se na MFD-ov globalni izveštaj Dijabetes i kardiovaskularne bolesti, objavljen 2016. koji obuhvata niz preporuka za smanjenje problema KVB kod osoba sa dijabetesom i u opštoj populaciji. Cilj pokretanja je, pre svega,  bolje razumevanje sadašnjeg nivoa obaveštenosti o kardiovaskularnim bolestima među osobama sa dijabetesom tipa 2 kako bi se stekao realan uvid u to šta treba preduzeti da bi se poboljšalo njihovo zdravlje. Taking Diabetes to Heart završiće se opsežnim izveštajem o rezultatima za svaku državu i resursima za podršku podizanju svesti o KVB među osobama koje boluju od dijabetesa tipa 2 širom sveta.

Više informacija o anketi Taking Diabetes to Heart možete pronaći na linku: www.idf.org/takingdiabetes2heart

+ Trenutno nema komentara

Dodajte komentar